Slečna Jolana neodolala vábení konkurence a rozhodla se zrušit běžný účet u své stávající banky. A založit si osobní konto u jiné finanční instituce. Byla ale trošku hektičtější nátury a tak při převodu stálých platebních příkazů, kterých neměla zrovna málo, si zapomněla u nové banky nastavit pravidelné splácení svého spotřebitelského úvěru. Velikost jedné měsíční splátky byla poměrně malá – pár set korun. O to větší však byl její šok, když po ní za pár měsíců její původní banka, u které si také půjčku sjednala, začala požadovat okamžité uhrazení celé zbývající dlužné částky.

Ještě předtím se tato banka snažila klientku se zaječími úmysly udržet různými zvýhodněnými nabídkami. Ale Jolana je ignorovala. A tak se bohužel stalo, že přehlížela i upomínky k zaplacení neuhrazených splátek. V domnění, že jde o další lákadla, která mají zviklat její rozhodnutí převést běžný účet k jiné bance. K zesplatnění úvěru, čili k jednostrannému ukončení úvěrové smlouvy ze strany banky se striktním požadavkem na okamžité doplacení půjčky, by přitom zřejmě vůbec nemuselo dojít, kdyby měla Jolana předplaceno Hlídám si, kolik mám. Tato služba by ji zhruba za měsíc poté, co propásla termín splátky, na její opomenutí upozornila mailem, esemeskou nebo přes web. Slečna by pak mohla zavčasu zkontaktovat věřitelskou banku a identifikovat problém. Ještě před jeho vyhrocením by získala prostor pro domluvu s ní a na rozšíření trvalých příkazů u banky nové.

Hlídám si, kolik mám také funguje jako pojistka v případě, kdy finanční instituce upomíná neplatiče až od určité výše dlužné částky, například teprve když překročí 500 Kč. Správně by sice měly úvěrové společnosti bez prodlevy upozorňovat i na dlužnou pouhou 1 Kč, ale kvůli nákladům na komunikaci to ne všechny činí. A tak menší dluhy a nedoplatky mohou víceméně „nepozorovaně“ růst i pár měsíců, než se o nich klient dozví. Pokud ho o závazku po splatnosti informuje až inkasní firma, advokát, soud nebo dokonce exekutorský úřad, tak už musí počítat s tvrdšími postupy, než jaké by volila věřitelská banka.

Jak vyplývá z předchozích příběhů, Hlídám si, kolik mám umí téměř okamžitě upozornit klienta na nové žádosti o úvěr na jeho jméno. A varovat ho tak před případnou podvodnou půjčkou na jeho ztracené, odcizené či jinak zneužité osobní doklady. Finanční instituce si totiž žadatele o úvěr současně se žádostí prověřuje v bankovním či nebankovním registru. Dotazem pak vzniká v registru záznam o novém kontraktu ve fázi žádosti. Hlídám si, kolik mám o něm svého předplatitele bezprostředně informuje.

Ovšem o dlužných částkách, jak bylo výše zmíněno, zpravuje Hlídám si, kolik mám svého klienta s 1 až 2měsíčním zpožděním. Proč? Finanční instituce totiž informují bankovní či nebankovní registr o vzniklých dluzích po splatnosti a dalších změnách v kalendářním měsíci až pár dní po jeho skončení. Data od všech společností pak registry průběžně zpracovávají. Teprve ke konci následujícího měsíce jsou kompletní údaje k dispozici. A Hlídám si, kolik mám může poslat klientovi alert, čili upozornění, varování nebo chcete-li poplašný signál.

Pro ilustraci: Pokud pan X zapomněl zaplatit splátku, která měla nejzazší termín 5. května a paní Y vynechala splátku s lhůtou do 29. května, tak oba o tom budou Hlídám si, kolik mám vyrozuměni koncem června. Ale i tak může být tento servis rychlejší než echo od banky. Kromě zmíněných situaci je Hlídám si, kolik mám určitým jističem i pro eventualitu, kdy finanční instituce komunikuje mimo terč. Tedy, když klient změní kontakty a neoznámí jí to.  A v neposlední řadě fotbalovou terminologií řečeno Hlídám si, kolik mám oznamuje udělení žluté karty. A ta klienta varuje: Máš v registru negativní záznam. Úvěr nebo hypotéku u solidní instituce proto jen tak nedostaneš.  Informace o tom, že jsi nesolidní zákazník, který nedodržuje domluvené termíny, zůstane v registru po dobu trvání tvého smluvního vztahu s věřitelskou finanční institucí a dále po čtyři roky po jeho ukončení.  Sekej dobrotu, ať tam ten záznam není „věčně“.

A ve finále jedno doporučení. Jestliže chcete vyměnit banku, u které máte běžný účet a vyvarovat se Jolaniny chyby, tak využijte tzv. Kodex mobility. Díky této úmluvě, kterou dobrovolně nad rámec zákona přijaly téměř všechny banky, stačí zájemci o změnu nepodnikatelského konta přijít do nové banky a ta za něj transfer včetně převodu platebních příkazů a inkas vyřídí.  O výhodách a případných úskalích této transakce pojednává jeden z mnoha blogů na stránkách www.kolikmam.cz.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.