RPSN musí být dle Nejvyššího soudu přesná. Strhne se lavina?

Hraje se o miliardy korun. Jde o údaje, které musí obsahovat smlouva o spotřebitelské půjčce. Mimo jiných to je doba trvání úvěru, jeho celková výše, hodnota a počet splátek, úroková sazba a také roční procentní sazba nákladů (RPSN). Tato povinnost má ale háček. Zákon o spotřebitelském úvěru sice nařizuje, že ve smlouvě musí být tyto údaje uvedeny vždy – a to jasně, zřetelně a výstižně (§ 6) – nicméně výslovně nekonstatuje, že musí být správné a přesné.

Za chybějící povinné informace přitom současná legislativa stanovuje velice tvrdý postih pro věřitele: spotřebitel má v tomto případě právo na to, aby mu úvěr byl od počátku úročený jen tzv. diskontní sazbou platnou v době uzavření smlouvy.

Tato sazba se přitom v posledních měsících pohybuje těsně nad nulou: aktuálně činí 0,05 %. Navíc také veškeré další platby a poplatky by měly být klientovi odpuštěny, respektive zpětně uhrazeny. Ve finále tedy může znamenat chybějící povinný údaj významné zlevnění úvěru – v podstatě by byl bezúročný.  Mimochodem stejná sankce hrozí, pokud smlouva nemá písemnou formu nebo nebyla-li poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. No a co se nestalo? Jsme v Česku. Takže nastalo to, k čemu česká legislativa bohužel nepřímo vybízí. Některé úvěrové společnosti měly ve svých smlouvách u RPSN uvedenou špatnou hodnotu. Netvrdím, že všechny úmyslně. Ovšem vždy nižší, než by odpovídalo realitě.

A když se kvůli tomu s jednou z nich pustil všímavý klient do křížku a požadoval odmazání úroků i vynulování poplatků, tak u okresního i odvolací krajského soudu neuspěl. Podle nich zákon přece neříká, že RPSN má být ve smlouvě vykalkulována přesně, ale jen to, že ve smlouvě má být. A jestliže by měla být úvěrová firma trestána vrácením poplatků a úroků, tak by musela být chyba nejen u RPSN, ale i v dalších povinných údajích. Bizarní situace. K čemu vlastně zveřejňovat RPSN, když nemusí být přesná? Přitom smyslem tohoto ukazatele je ochrana spotřebitele. Roční procentní sazba nákladů není totiž nic jiného než skutečná cena úvěru.  Udává procentní podíl z dluhu, který klient zaplatí za 1 rok ve formě úroků a poplatků. Umožňuje srovnávat nabízené půjčky. Samotná výpůjční úroková sazba to moc neumí, protože nezohledňuje další případné taxy.

Kauza má řadu pikantních souvislostí a také další strhující vývoj. Za prvé: Soudící se spotřebitel je neplatícím dlužníkem. Napadením nepřesného RPSN se dožadoval snížení dluhu, který má doplatit. Za svou nesolidnost, byť za ní třeba zcela nemůže, si sympatie soudců zřejmě nezískal. Nicméně i on má nárok na svá zákonná práva, byť sám pravidla příliš nectí. Za druhé: Do hry se vložil i Finanční arbitr ten se ale na rozdíl od soudů postavil na stranu stěžovatele. Finanční instituci pokutoval a nařídil jí vrátit úroky a poplatky. Ta se ale vůči tomu soudně odvolala. Za třetí: Úvěrových smluv s chybnou RPSN jsou dle expertů řádově tisíce. Někteří poskytovatelé úvěrů, kterých se toto záměrné pochybení či omyl týká, se ovšem už s klienty dohodli a odškodnili je. Výměnou za to, že stížnost podanou arbitrovi stáhnou. A za čtvrté: Do případu zasáhla další významná autorita – Nejvyšší soud. Verdikt vydal sice už letos v létě, ale zdůvodnění publikoval až nyní, přesněji počátkem října 2016. Konstatoval, že povinné údaje ve smlouvách musí být úplné a přesné. S tím vrátil případ prvoinstančnímu soudu k novému projednání. Názor Nejvyššího soudu by přitom měl být závazný pro všechny soudy nižších stupňů – leč 100 % nemusí.

Nejvyšší soud, který řeší dovolání a stížnosti pro porušení zákona, ve svém vysvětlení zároveň ovšem šalamounsky dodal, že legislativou stanovená penalizace se neuplatní, pokud chybně uvedený údaj nemohl nijak ovlivnit kvalifikované rozhodnutí spotřebitele uzavřít s věřitelem smlouvu. Korektností výpočtu RPSN se přitom nezabýval, stejně jako předchozí soudy. Řeknu vám, že okresnímu soudnímu senátu v Nymburce, který bude muset kauzu na začátku listopadu opět luštit, rozhodně nezávidím. Ono už jen správně vyměřit RPSN je s papírem a tužkou pro normálního smrtelníka v podstatě neřešitelný matematický oříšek. Vyžaduje to použít metodu opakovaných aproximací – je to prostě rébus pro počítačový program nebo úvěrovou kalkulačku. Běžnému našincovi, pakliže to není novodobý Albert Einstein, se při pohledu na vzoreček pro RPSN udělá lehce nevolno.

Vyústění celé story je důležité nejen pro klienty. Mylně vykalkulovaná nebo naschvál snížená RPSN totiž představuje nekalou konkurenci pro ty poctivé finanční instituce, které hodnotu roční procentní sazby nákladů ve smlouvách uvádějí přesně.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.