Šance pro exekvované! I banky nabízí sankční amnestii pro dluhy v exekuci

Některé velké bankovní domy a i další úvěrové společnosti se připojují – ač je k tomu exekuční novela nenutí – ke státem vyhlášenému Milostivému létu. Tedy k odpuštění úroků z prodlení, penalizací, poplatků, smluvních pokut i nákladů soudního řízení u dluhů v exekuci. Podmínkou je, že dlužník splatí (pouze!) původní částku dluhu, tedy jistinu.

Zúčastněné finanční instituce si tak nejenom zlepšují reputaci, ale dostanou se jako věřitelé aspoň k části většinou dlouhodobě nedobytných pohledávek. Zároveň sníží počet lidí v exekucích. A že jich v Česku máme! Téměř 750 tisíc a exekucí na ně uvalených ještě 5× víc. Z nich zhruba čtvrt milionu občanů má exekvované závazky vůči státu – a právě na ně se zákonná sankční amnestie vztahuje.

Jenomže, 3měsíční Milostivé léto končí – paradoxně navzdory svému názvu – už na vrcholu nadcházející zimy: konkrétně 28. ledna 2022. A zdaleka ne každý dlužník státu má někde našetřeno či si do tohoto termínu dokáže zajistit při současném raketovém zdražování energií dostatek peněz k uhrazení zmíněné jistiny.
Přitom by se o to plnou silou pokusit měl. Neboť mít možnost zbavit se třeba letitého a sankcemi neustále bobtnajícího dnes 30tisícového dluhu za jízdu na černo tím, že zaplatím jen původní pokutu 800 Kč plus poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč, je šance, která tu dlouho nebyla. A také prý roky nebude. Dluh by se v tomto ilustračním příkladě zamáznul pouhou dvacetinou jeho nynější vyšponované sumy.

Zodpovědný dlužník by si na osvobozující splátku měl třeba i půjčit. Pořád to pro něj bude výhodné. Lepší jednorázově zaplatit 1708 Kč a vymanit se z dluhové pasti, než ne/splácet 30 tisíc Kč, později ještě více. I tady by banky mohly pomoci: třeba nějakým speciálním úvěrovým produktem, neboť lidem s exekucí normálně nepůjčují. Vstřícnou ruku by měla podat rodina dlužníka a mohli nabídnout přátelé. Běží i pár účelových charitativních sbírek, hlásí se dárci. V každém případě by se měl začít o tuto rychlou a reálnou variantu oddlužení zajímat a pak aktivně jednat hlavně dlužník sám.

Za prvé by měl získat přehled o všech svých exekucích. A také si zjistit, který exekutor byl pověřen jejich provedením. To lze vylustrovat i na speciálních stránkách toho portálu kolikmam.cz.

Za druhé by měl konkretizovaného exekutora oficiálně písemně (doporučeným dopisem) či přes datovku požádat o výčet exekucí a výši jistin, které lze v rámci Milostivého léta uhradit. Záhodno je ověřit si číslo příslušného exekutorského konta určeného pro exekuční splátky. Exekvovanému se rovněž doporučuje pro urychlení připojit i spisové značky jednotlivých exekucí, které získal předchozím výpisem, či variabilní symbol pro platby upřesněný exekutorem.
Za třetí je nutné zaplatit dlužnou jistinu či jistiny plus taxu na náklady exekuce ve výši 908 Kč a v popisu platby vysloveně uvést (sic!), že jde o mimořádnou úhradu v rámci Milostivého léta. A o tom samém pro jistotu ještě jednou a písemně informovat exekutora. Aby poslané peníze nechápal jako běžnou splátku. Důležité je zkontrolovat, že exekuci zastavil, vydal rozhodnutí o osvobození od placení zbytku dluhu a že exekuce byla z exekučního registru vymazána (to lze opět verifikovat na tomto webu). To by měl exekutor provést do 14 dnů po zaplacení jistiny a poplatku.

Pokud je toto vše pro dlužníka příliš složité, může kontaktovat finanční poradny, oddlužovací neziskové organizace, speciální linky. Poskytnou mu asistenci. Mají připraveny potřebné „formuláře“ i mustry dopisů. Kontaktů na ně je plný internet.

Milostivé léto se vztahuje na dluhy v exekuci zahájené před jeho startem, tedy do 28. října 2021. Věřitelem musí být – jak již bylo zmíněno – státní, respektive veřejnoprávní subjekt. Kromě měst, obcí, krajů (nájmy, poplatky za odpad, vodné, stočné, pohledávky nemocnic…), státních či polostátních podniků (ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská…) to jsou například i Česká televize a Český rozhlas (nezaplacené poplatky), zdravotní pojišťovny (neuhrazená pojištění), dopravní podniky (ignorované pokuty za cestovaní bez lístku), veřejné vysoké školy (dlužné platby za studium) a různé fondy či ústavy zřízené státem.

Dlužník nesmí být v insolvenci tedy v procesu oddlužení v rámci osobního bankrotu, musí být fyzickou osobou (ne firmou). Pohledávky za ním musí vymáhat soudní čili soukromý exekutor, ne tedy například celní, sociální či daňová správa. Milostivého léta nemůže využít ani takzvaný povinný, který už dluhy splácí. To je sice od zákonodárců trošku nefér, na druhou stranu závazky se mají uhrazovat, jinak je to zase nesolidní vůči věřitelům. Odpuštění se – bohužel – nevztahuje ani na soukromým inkasním (nebo jiným) společnostem přeprodané původně veřejné dluhy, na které byl po marném vymáhání nakonec soudem vydán vykonatelný exekuční titul. Nutno zde připomenout, že samotné vymáhání pohledávky ještě není exekuce. Amnestie se netýká ani peněžitých trestů za úmyslný trestný čin a ani kupříkladu výživného.

Milostivé léto jako restart pro dlužníky, hříšníky a osvobozené otroky vychází z hebrejské tradice. Křesťané si ji přetvořili na Svatý rok. Tím budou pro občany v exekuci po tom letošním i následující Páně-léta 2022 a 2023. Díky zavedení chráněného účtu a zastavování marných či bagatelních exekucí. Tématem se již zabýval jeden z blogů nedávných.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.