Schovávejte si doklady o příjmech, začal platit zákon o majetku

Výzva k prokázání příjmů je v Česku novým nástrojem výběrčích daní. Tímto instrumentem vyzbrojil finanční správu zákon o prokazování původu majetku. Nabyl účinnosti 1. prosince 2016. Už jen samotný název zákonné normy ale vyvolal především mezi movitějšími čili bohatšími spoluobčany paniku. A to takovou, že ministerstvo financí – iniciátor zmíněné legislativní novinky – některé ze zákona vyplývající obavy označilo za mýty a jalo se je vehementně vyvracet. Ministerstvo nicméně uznalo, že název zákona je zjednodušený a tím trošku zavádějící. Nová legislativa se netýká zdanění majetku – to v tuzemsku neexistuje – nýbrž prokazování toho, zda byly či nebyly zdaněny příjmy. Ale jen „nové“ příjmy, u kterých dosud neuplynula 3letá lhůta pro stanovení daně. Toto sledované období se ovšem v některých případech – třeba při soudním řízení - může protáhnout až na 10 let. Původ, respektive zdroj majetku nabytého před touto lhůtou poplatník prokazovat nemusí – zákon tedy není dle úředníků retroaktivní. Měl by ale v případě výzvy doložit, že s inkriminovaným majetkem už před onou lhůtou disponoval.

Ministerstvo rovněž odmítá, že zavádí jakási plošná majetková přiznání. Vysvětluje, že výzva bude individuálně nasměrována jen na ty poplatníky, u kterých dospěje finanční správa k důvodnému podezření, že rozdíl mezi nárůstem jejich jmění, spotřeby či jiných výdajů přesáhl za zmíněné 3leté období přiznané a zdaněné příjmy o více než 5 milionů Kč. Pokud občan nebude schopen příjmy prokázat, tak je správce daně na základě „kouzelného“ nárůstu jmění a dalších pomůcek odhadne a dodatečně zdaní. Ovšem k tomu připočte podle stupně spolupráce či nespolupráce poplatníka až 100% penále. Tato pokuta bude ale vypočtena z vyměřené daně, ne z celého zatajeného příjmu. Tímto objasněním ministerstvo boří další pověru: a to tu, že nepřiznané příjmy budou dodaněny 100%. Maximální možné dodanění může tedy činit 30 % z odhadnutého příjmu fyzických osob (15 % standardní daň krát 2); respektive 38 % (19 % x 2) u právnických osob, tedy firem.

Zákon si má prý došlápnout hlavně na nepoctivce většího kalibru. Resort financí jeho potřebu zdůvodnil mj. tím, že v zemi zázračně bohatli někteří politici, státní úředníci a mnozí další, kteří podnikali v rozporu se zákonem. A finanční správa neměla jak prověřit, odkud peníze získali. Ovšem podle kritiků zákona může být teoreticky do berní sítě lapen i člověk, který kupříkladu před dávnými lety dostal od své tety obraz netuše, že má hodnotu přes 5 milionů Kč. Byl to dar od příbuzného ve vedlejší linii, takže nemusel být ani zdaněn jinak obligátními 15 %. Ale tetička už nežije a on ohledně prezentu nemá žádný papír ani svědky. Když potom na něj berňák vystartuje s výzvou „dokaž nebo zaplať!“, může se náš obdarovaný dostat do důkazní nouze. A poté hypoteticky i do finančních problémů, pakliže by mu finančák neuvěřil a vyměřil mu dodatečné zdanění a sankci.

Nicméně ani člověk, který dosvědčí, že nějaký drahý předmět získal v hluboké minulosti a lhůta pro zdanění tedy dávno pominula, nemá teoreticky zcela vyhráno. Nebude mu sice vyměřena daň, ale berňák by na něj mohl podat oznámení pro podezření ze spáchání daňového trestného činu v minulosti. Promlčecí doba se pak prodlužuje až na 15 let. Ale nemalujme čerty na zeď a počkejme, jak bude v duchu litery nového zákona vypadat v praxi porovnávání daňových přiznání občanů s jejich zjištěným majetkem.  V každém případě vyplývající ponaučení je jasné: ke všem příjmům, darům a získaným věcem si raději opatřete a schovávejte patřičné důkazní dokumenty. Čím déle, tím lépe. A samozřejmě: Plaťte řádně daně!

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.