Splácení úvěrů napříč regiony v ČR se zlepšuje, nejvíce v Pardubickém, Karlovarském a Ústeckém kraji

Jak ukazují údaje Bankovního a Nebankovního registru klientských informací ke konci druhého čtvrtletí letošního roku nejlépe své úvěry spláceli obyvatelé Prahy. Z jejich celkového dluhu 382 miliard Kč bylo nesplácením ohroženo 3,35 miliardy Kč, což představuje pouze 0,88 % jejich dluhu. Podobně dobře je na tom Jihomoravský kraj, kde podíl ohroženého dluhu činil 1,35 %, a Středočeský kraj s 1,38 %. Obyvatelům Pardubického kraje nejrychleji ubývá ohrožený dluh, a to o 14,4 %. Druhé nejvýraznější zlepšení bylo v Karlovarském kraji (o 13,2 %) a v Ústeckém kraji (o 12,7 %).

„Současná ekonomická konjunktura se pozitivně promítá do schopnosti lidí splácet své úvěry. Dobrá zpráva je, že situace s ohroženými úvěry se nejrychleji zlepšuje v krajích, kde je jejich podíl na dluhu nejvyšší,“ říká Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací.

Objem krátkodobého ohroženého dluhu se nejvýrazněji snížil v Ústeckém kraji, kde meziročně poklesl z 3,09 miliardy na 2,75 mld. Kč (o 10,94 %). Podobně v Karlovarském kraji klesl o 10,89 % na 1,1 mld. Kč, v Pardubickém pak o 9,82 % na 1,03 miliardy. Navzdory uvedenému zlepšení ale trvá trend, kdy se problematické regiony republiky udržují vysoko ve statistikách ohrožených dlouhodobých i krátkodobých úvěrů: v Karlovarském kraji nesplácí řádně své úvěry na bydlení 3,47 % klientů, u úvěrů na spotřebu je to 15,42 %. V případě Ústeckého kraje jsou ohroženy úvěry na bydlení u 3,31 % klientů, úvěry na spotřebu u 16,01 % klientů.

Úvěry nejlépe splácí obyvatelé Prahy

„Z hlediska splácení úvěrů na spotřebu si nejlépe vedou obyvatelé Prahy, kde podíl klientů s ohroženým krátkodobým dluhem činil jen 8,19 %. Praha vede také ve splácení úvěrů na bydlení, pouze jeden klient ze sta má se splácením takového úvěru problémy,“ říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Dlouhodobé úvěry na bydlení také spolehlivě splácejí obyvatelé Jihočeského, Jihomoravského, Pardubického, Plzeňského, Středočeského kraje a kraje Vysočina – ve všech těchto krajích má méně než 2 % klientů potíže s jejich splácením. Nejvyšší částka dlouhodobého dluhu na klienta je tradičně v Praze (průměrně 2,76 mil. Kč) a Středočeském kraji (1,86 mil. Kč), na opačném konci spektra je Ústecký kraj (1,13 mil. Kč na klienta) a Karlovarský kraj (1,14 mil. Kč).

Mezi premianty ve splácení krátkodobých úvěrů se řadí kromě obyvatel Prahy také lidé z Jihomoravského a Zlínského kraje a z Vysočiny. V těchto krajích je procento klientů, kteří mají potíže se splácením, pod hranicí 10 %. V kraji Vysočina mají klienti také vůbec nejvyšší průměrnou částku krátkodobého dluhu, která překračuje 208 tisíc Kč na klienta. Ve statistikách jsou následováni obyvateli Středočeského (206 tisíc Kč na klienta) a Jihočeského kraje (202 tisíc Kč na klienta).

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.