Stát střeží platební prostředky jak žárlivý Othello Desdemonu

Manžela rozčtvrtit, manželku upálit! Tak zněl v 17. století verdikt poroty nad jistým anglickým párem, který ořezal okraje 40 stříbrných mincí. Jó – znehodnocení či padělání peněz se bralo až do 19. století všude ve světě jako veledrzý zásah do monopolního práva panovníka razit mince a za vlastizrádný pokus o podlomení státní ekonomiky. Trestem byla obligátně poprava, výjimečně jen zmrzačení.

I Benjamin Franklin – jinak velký demokrat, zednář, spisovatel, jeden z otců americké ústavy, snad vynálezce bleskosvodu, vyučený knihař a propagátor papírových peněz - na první bankovku, kterou v roce 1739 vytiskl, umístil ne zrovna humánní nápis „Za padělání smrt“. Mimochodem, je také autorem citátu „Čas jsou peníze“. To je však jiný příběh. Civilizace naštěstí od těch surových dob pokročila. Dneska v souvislosti s falšováním chechtáků můžete vyfasovat maximálně tucet let za katrem. Záleží na tom, zda se k vám napodobeniny oficiální měny dostaly při nějakém placení a vy jste je „jen poslali“ dál.

Nebo jestli jste si je nějak vědomě opatřili či nedej Bože vyrobili. Za padělatelské nástroje vás justice také nebude pochvalně plácat po rameni. Zakázaná je ale i nepovolená výroba peněz na legálně držených tiskových strojích.

Konkrétně ten, kdo padělané nebo pozměněné peníze, který mi mu bylo zaplaceno jako pravými, udá i po následném podezření, že jde o plagiáty (třeba s nimi uhradí nákup či je poskytne jako zástavu), může být potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Asi jako bonus k tomu, že on sám byl vlastně na začátku celé peněžní transakce podveden.

Kdo sobě či jinému padělky opatří (koupě, výměna, dar, krádež, podvod), zpřístupní (i v elektronické podobě) či je přechovává (ukrývá, převáží) nebo přijme, si koleduje až o 5 let. Trestní kodex přitom postihuje padělání všech platebních prostředků, nejenom klasických peněz. V tomto smyslu je platebním instrumentem třeba i platební karta, bezhotovostní příkaz k úhradě/inkasu nebo šek či směnka. Osoba, jež falza peněz dokonce vyprodukuje nebo jasné padělky udá, se může dočkat až 8 celoročních sezón v nápravném zařízení. Až na 12 let v chládku se může těšit v případě, že spáchá penězokazecký delikt značného rozsahu nebo jako člen organizovaného gangu působícího ve více státech.

Připomínám, že tresty nad 10 let české právo uděluje za zvlášť závažné trestné činy. Nad 5 let jde o zločin, do 5 let o přečin. U mladistvých se trestnému činu říká provinění.  Za výrobu, držení nebo zprostředkování padělatelského náčiní, včetně příslušného počítačového programu, hrozí i 2leté vězení. V této souvislosti se patří uvést, že někteří výrobci hardwaru a softwaru dobrovolně zavedli systém CDS (Counterfeit Deterrence System). Ten znemožňuje zpracovat či reprodukovat vyobrazení bankovek.

5letá vyhlídka odpočinku za mřížemi se rýsuje, pokud se padělání dopustí pachatel při výkonu svého povolání. Za nelegální výrobu legálních peněz – tedy když se bez vědomí státu tiskne měna na zařízení drženém v souladu se zákonem – nebo za distribuci či přechovávání takovýchto neautorizovaných platidel – činí pálka až 5 let. Byl-li tento čin spáchán v rámci internacionální zločinecké skupiny či došlo-li ke škodě velkého rozsahu, pak trestní sazba dosahuje až 10 let.

Škoda velkého rozsahu je přitom dle zákona nad 5 milionů Kč. Značná škoda přesahuje 500 tisíc Kč a větší 50 tisíc Kč. Trestní zákoník v § 239 rovněž nedovoluje poškozování a náhražky oběživa. Sankcionuje tedy i nepovolenou produkci neexistujícího platidla, které je vydáváno za platné. Tady nejde samozřejmě o padělání, nýbrž o jednání, které uvádí jiného v omyl.

Padělky bankovek se hodnotí podle pětibodové stupnice. Čím nižší číslo, tím je větší společenská škodlivost a tvrdší postih pro falzifikátora – ale zároveň měkčí případná sankce pro prodavače či třeba bankovního úředníka, který plagiát v dobré víře přijal. Záleží na vnitřních směrnicích každé firmy. Tedy: 5 - neumělý lehce rozeznatelný padělek: tím se dá například zaplatit maximálně za šera v nočním baru, jinak těžko. 4 - méně zdařilý padělek. 3 - zdařilý padělek. 2 - nebezpečný falzifikát. 1 - velmi nebezpečný padělek téměř se nelišící od originálu.

A nakonec jedna historka o tom, jak justiční systém nad jinak globálně neodpustitelným hrdelním zločinem penězokazectví ohebně dokáže zahmouřit oči: Za 2. světové války, aby podlomili britské hospodářství, padělali Němci více librových bankovek, než činily všechny rezervy centrální Bank of England – v nominální hodnotě 132 milionů liber. Svou poválečnou žalobu v rámci Norimberského procesu ovšem Britové nakonec stáhli. S vysvětlením, že tenkrát vlastně nešlo o kriminální delikt, ale o přípustnou válečnou lest.

Že by byli tak tolerantní, velkorysí a nepomstychtiví? Ne ne! Advokát Němců upozornil, že sami Angličané též připravovali padělání měny, marky samozřejmě. Navíc počátkem válečného konfliktu shazovali nad německými městy falešné potravinové lístky a šatenky. To se ale také dalo považovat za falšování platidla. A ergo kladívko! (Tak Češi za Rakouska-Uherska říkali tomu bouchnutí soudcovské paličky před vynesením rozsudku).

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.