Třetí vlna Milostivého léta má spláchnout exekuce daňové a správní

Na obzoru se vzdouvá už třetí vlna Milostivého léta. Zatímco první dvě – loňská a předloňská – nabízely odpuštění úroků a penále z dluhů u státních či veřejnoprávních institucí, které byly vymáhány soudními exekutory, tak ta letošní se bude vztahovat na nezaplacené daně a sociální pojištění. Tento typ neuhrazených pohledávek státu však většinou neřeší soudní exekutoři, nýbrž samotné dotčené úřady: finanční či sociální správa, celníci, obce, ale třeba i vězeňská služba. První dvě odpustková tsunami cílila ale jen na soudní exekuce, proto nedokázala daňové a správní resty spláchnout.

Podmínkou pro vytažení neplatiče z dluhové pasti má být opět zaplacení původní výše dluhu (jistiny) a plus poplatku za exekuční/správní náklady. Dlužníci – fyzické i právnické osoby, tedy rovněž firmy – na to ale mají mít ne dřívější tři měsíce, ale rovnou pět. Konkrétně období od 1. července do 30. listopadu 2023. Dalšími novinkami je možnost rozložení úhrady na splátky při dluhu vyšším než 5000 Kč i automatické vymazání jednotlivých nedoplatků daní do výše 200 korun, jestliže u jednoho správce daně nepřekročí dohromady 1000 Kč. Výjimkou je nemovitostní taxa, u které je stanovena maximální částka dluhu na 30 korun.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení by se nabídka mimořádného odpustku sankcí za nezaplacené odvody mohla týkat zhruba 715 tisíc fyzických a 262 tisíc právnických osob. Ministerstvo financí k nim přihazuje další desítky tisíc subjektů s daňovými nedoplatky. Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením, bude se pardon vztahovat pouze na příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022.

Připomeňme jen, že zatímco placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona (i na něj se vztahovala Milostivá léta I a II), tak odvádět sociální pojištění musí jen zaměstnavatelé (za své zaměstnance) a OSVČ. Například nezaměstnaní, lidé bez zdanitelných příjmů, v neschopnosti, na rodičovské dovolené či studenti tuto povinnost nemají.

Za zmínku také stojí, že výše úroku z prodlení ročně nyní odpovídá repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud tedy ve druhém pololetí loni byla sazba 7 %, pak úrok z prodlení dosahoval 15 %. Do konce roku 2021 se přitom penále počítalo jako 0,05 % dlužných odvodů za každý kalendářní den prodlení. Za rok tak mohlo přesáhnout 18 %.

Legislativní návrhy na Milostivé léto III z dílen Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí koncem ledna 2023 schválila česká vláda. Posuzovat je sice bude ještě Parlament a prezident, ale principiální změny se vzhledem k deklarovanému předjednání u další dluhové amnestie nečekají, snad pouze parametrické. Účinnosti mají příslušné novely nabýt již zmíněného 1. července 2023.

O prominutí sankcí mohou dlužníci žádat už nyní, ovšem úřady jim vyhovět nemusí. Poskytnout by jim však měly informaci o aktuální výši nedoplatku. Na přípravě svého oddlužení tak mohou exekvovaní začít pracovat ihned.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.