Novomanželé krátce po svatbě dostali hypotéku na nový byt. Získali také půjčku na koupi auta. Oba v obou úvěrových smlouvách figurovali jako dlužníci. Ale i kdyby si teoreticky vzal půjčku jenom jeden z manželů, tak ten druhý se stává spoludlužníkem automaticky. Prostě veškerý majetek i závazky, které vznikly během manželství, patří do společného jmění manželů (SJM). Oba za něj mají společnou a nerozdílnou odpovědnost. Tak praví zákon.

SJM, dříve označované také jako bezpodílové spoluvlastnictví, sice lze omezit, přesněji zúžit, ale je k tomu potřeba například předmanželská smlouva nebo notářsky potvrzená dohoda. To je ovšem jiná kapitola. Více se o této problematice můžete dočíst rovněž na tomto webu kolikmam.cz; v jednom z posledních blogů.

Zpátky k příběhu. Jak to leckdy bohužel bývá, pár si přestal časem rozumět. Vztah dospěl k rozvodu. Domluvili se, že po rozluce bude ona dál splácet spotřební úvěr a zůstane jí auto. Jemu zase bude patřit společně získaná nemovitost. A tak si logicky a spravedlivě vezme na starost hypotéční splátky. Rozvodový soud toto jejich rozhodnutí potvrdil. V rozsudku konstatoval bez další konkretizace, že se obě strany dohodly na vypořádání majetku i dluhů.

Oba exmanželé poté žili v omylu, že pro rozdělení SJM udělali maximum. Jejich dohoda také pár měsíců bezproblémově fungovala. Pak se ale bývalý manžel dostal do finančních potíží. Přestal hypotéku splácet a nespolupracoval ani na řešení narůstajícího dluhu. Věřitelská banka se následně snažila v souladu s hypotéční smlouvou vyzvat k uhrazení splátek bývalou manželku. Jenže ta se po rozvodu přestěhovala. Změnila kontaktní údaje. Poskytovateli hypotéky je opomněla sdělit v domnění, že k němu po rozvodovém řízení už nemá žádné závazky. Že je neplatičem a registrovaným dlužníkem se tak ke svému překvapení a velké nemilosti dozvěděla, až když ji na nové adrese „vypátral“ exekuční příkaz.

První chybou bylo, že oba bývalí partneři nabyli mylného přesvědčení, že věřitelská finanční instituce musí jejich soudem posvěcenou dohodu ohledně rozdělení společného jmění manželů akceptovat. A že si tedy po rozvodu přestali navzájem být spoludlužníky. Jenomže ze spoludlužnictví může, avšak nemusí, vyvázat pouze věřitelská banka. Je ovšem potřeba ji o to požádat. V našem příběhu by poskytovatel hypotéky zřejmě následně posoudil schopnost bývalého manžela samostatně splácet. Mohl by také v případě záporné odpovědi navrhnout přistoupení jiného spoludlužníka k hypotéční smlouvě – například nového partnera nebo člena jeho rodiny. Pak by eventuálně svolil s vyvázáním exmanželky ze spoludlužnictví k hypotéce.

Je také důležité si uvědomit, že rozvodový soud výslovně nekonstatuje, že tento pán či ona dáma přestávají být dlužníky. Do konkrétního smluvního vztahu klient-věřitel rozvodový soudce nevstupuje.

Druhou už zmíněnou chybou exmanželky, a také porušením smluvní povinnosti, bylo nenahlášení změny bydliště a dalších údajů věřitelské bance. Ta ji pak jako spoludlužnici neměla jak upozornit na vzniklý nedoplatek. Nešlo zavčas hledat společně průchodné východisko.

Banka proto ztratila s neplatiči trpělivost. Využila krajního řešení a navrhla soudní prodej zástavy. Jenže žena měla v konkrétním případě smůlu: Výtěžek z prodeje pro nízký zájem o nabízený byt kvůli negativní změně v lokalitě nepokryl celkový vzniklý dluh, který se sestával z dosud nesplacené části hypotéky, pokut a dalších výloh. Proto postihla následná exekuce i další majetek a příjmy obou dřívějších manželů.

I kdyby ale soudní prodej či veřejná dražba zástavy pokryly celou dlužnou částku a naběhlé sankce (v reálu tomu tak většinou je), stejně by jméno exmanželky zůstalo v registru dlužníků. A to by v budoucnu výrazně snížilo její šanci na získání jakéhokoliv dalšího úvěru. A pokud by ho náhodou dostala, tak za dražších podmínek než ostatní žadatelé.

V případě bývalé manželky se přitom vzniklá situace nemusela tak dramaticky vyhrotit. Kdyby byla uživatelem nové služby HLÍDÁM SI, KOLIK MÁM, byla by jí prostřednictvím SMS či mailu zaslána informace o tom, že nebyla včas zaplacena pravidelná splátka hypotéky. Bezprostředně po neuhrazení. Exmanželka by tak problém mohla s exmanželem a věřitelskou bankou řešit s dostatečným předstihem. A dohodnout kompromisní postup. Bez fatálních následků.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.