Výhoda úvěrů přes 5 000 Kč? Spotřebitele chrání speciální zákon

Dvě třetiny lidí v Česku plánují letos utratit za vánoční dárky do 5 000 Kč. Tvrdí to jeden z aktuálních průzkumů spotřebitelského trhu. Nepochybuji o tom, že většina si na to buď ušetří, nebo jim na obdarování nejbližších bude stačit vyčleněná část listopadové a prosincové výplaty. Nepochybuji ale ani o tom, že určité procento populace si peníze na dárky půjčí. Nechci to nikomu rozmlouvat. Pokud člověk má na pozdější splátky, tak to pro něj může být i výhodná investice – minimálně z hlediska mezilidských vztahů. Jednu radu bych ale pro zmíněné budoucí dlužníky přeci jenom měl: Jestliže si chcete vzít úvěr, který nemá daleko k 5 tisícovkám, tak si raději rovnou půjčte něco přes 5 000 Kč.

Proč? Protože zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje právě na částky v rozmezí 5 000 Kč až 1 880 000 Kč (platí i pro finanční leasing). Tato legislativní norma přitom významně zvýšila ochranu klientů před nefér praktikami některých poskytovatelů půjček. Také si všimněte, že v současné době naprostá většina rychlých mikropůjček nabízí částky maximálně do 5 000 Kč. Na ně je tedy uvedený zákon krátký. To je potřeba si uvědomit, aniž bych se chtěl dotknout poctivých providerů bleskových online půjček.

Pojďme se nyní ve zkratce podívat na to, jaká práva a povinnosti zákon o spotřebitelském úvěru mimo jiné ukládá. Poskytovatel půjčky musí například odborně posoudit úvěruschopnost potenciálního klienta, například s pomocí bankovního či nebankovního registru. Pokud mu půjčí, i když je jasné, že žadatel nebude schopen splácet, úvěrová smlouva bude neplatná. Věřitelům a zprostředkovatelům je také zapovězeno zajišťovat pohledávku, čili úvěr, směnkou. A také zcela zjevně nepoměrně k výši pohledávky. Tím chtěl zákonodárce eliminovat případy, kdy několikatisícová půjčka je garantována třeba autem, bytem či domem. Zakázáno je rovněž účtovat za hovorné při sjednávání úvěrů částky vyšší než běžné. Týká se hlavně kontaktů začínajících číslem 9, u kterých cena za minutu volání dosahuje několik desítek korun. Spotřebitel má rovněž právo odstoupit bez jakéhokoliv důvodu a sankce od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud ve lhůtě 14 dní nedojde ke sjednání půjčky.

Dlužník může na nedodržení zákona ze strany úvěrové společnosti dokonce vydělat. To v případě, že smlouva nebude mít písemnou formu, nebude obsahovat zákonné informace nebo nebude spotřebiteli alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pak na základě požadavku klienta by měl být úvěr úročený pouze diskontní sazbou České národní banky. A ta je zpravidla nejnižší ze všech sazeb. V současné době – tedy v listopadu 2014 – je téměř nulová. Zákon dává také spotřebiteli právo na předčasné splacení úvěru. Pak má dlužník nárok na snížení nákladů o úrok a další výdaje, které by byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení. Náhrada věřitele spojená s touto akcí nesmí pak přesáhnout 1 % (respektive 0,5%) z předčasně splacené části úvěru.

Za prohřešky proti zákonu hrozí pokuty ve výši až na 20 milionů Kč. Dozorovými orgány pro banky je Česká národní banka, pro další poskytovatele nebankovních úvěrů pak Česká obchodní inspekce. Ze zatím poslední bilance ČOI za 2. čtvrtletí roku 2014 vyplývá, že v rámci 57 kontrol půjček uložila inspekce 33 pokut ve výši 985 000 Kč právě za porušení zákona č. 145/2010 o spotřebitelském úvěru. Nedostatky se týkaly nejčastěji obsahu reklamy, oprávnění zprostředkovatele a informací poskytovaných ve smlouvách. V jednom případě byl dokonce porušen zákaz použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění splacení úvěru. Je tedy jasné, že k nedodržování zákona o spotřebitelském úvěru dochází stále. Proto hodlá ČOI v kontrolách pokračovat. Proto i vy, jestliže si chcete půjčit, kontrolujte pozorně všechny podstatné parametry a náležitosti úvěrové smlouvy.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.