Zákaz zcizení není o odcizení, ale o pojistce věřitele

Na ne příliš frekventované, ale o to více nejasné výrazy „zcizení“ či „zatížení“ mohou narazit klienti finančních institucí zejména při sjednávání hypotéky. Některé banky totiž podmiňují její poskytnutí zákazem zcizení a zatížení zastavené nemovitosti. Tato další pojistka věřitelské instituce může být vedle zástavního práva k nemovitosti – to zaručuje uspokojení pohledávky, pokud dluh není řádně a včas uhrazen – také přímo zapsána do katastru nemovitostí. Dovoluje to od roku 2014 novelizovaný občanský zákoník.

Zákaz zatížení nemovitosti, stručně vysvětleno, neumožňuje vlastníkovi zatížit nemovitost dalším věcným břemenem. Zákaz zcizení zase znemožňuje majiteli nemovitost prodat či darovat, dle některých výkladů dokonce i pronajmout. Při aplikaci zákazu zatížení a v případě budoucí žádosti o refinancování hypotéky pak musí stávající banka klienta s jeho přestupem ke konkurenci de facto souhlasit. Jinak je refinancování, mající většinou podobu splacení aktuálního hypotečního úvěru po skončení fixace hypotékou novou, prakticky nemožné. Katastrální úřad totiž bez žádosti současné banky o výmaz zákazu zatížení a bez následné realizace tohoto požadavku nesmí povolit vklad práva další, tentokrát refinancující banky do svého registru. Nový vklad však vždy představuje další zdržení. Katastr ho může provést až po uplynutí zákonné dvacetidenní lhůty.

 

Uvedená břemena (zákaz zatížení a zcizení) jsou uvalena na nemovitý majetek logicky jen po dobu platnosti zástavního práva. Po splacení celé hypotéky se vlastníkovi vrátí nárok s nemovitostí opět libovolně nakládat. Pro žadatele o hypotéku je výhodnější vymínit si nepoužití zákazu zcizení a zatížení, čili nepodepisovat s oslovenou bankou žádnou úředně ověřenou dohodu o vystavení této „stopky“ v katastru. Případně je dobré usilovat o nezakotvení zatížení v katastrálním registru, ale pouze ve smlouvě. Za nerespektování domluvy totiž hrozí klientovi „jen“ sankce. Při neústupnosti banky pak aspoň stojí za pokus stvrzená formulace, že bude souhlasit s případným budoucím refinancováním bez zbytečného odkladu poté, co ji o to zástavce, tedy klient, požádá. Leckterá úvěrová instituce na to kvůli získání zákazníka přistoupí. Spotřebitelům se prostě smlouvat vyplatí.

Ale ani v případě nevyslyšení uvedených požadavků není nutné věšet hlavu. Praxe totiž ukazuje, že hypotekární ústavy popisovaný instrument - zákaz zcizení a zatížení (anglicky negative pledge) - ke zdržování či dokonce znemožnění refinancování nijak hromadně nezneužívají. Poškodily by si totiž reputaci. A v důsledku toho odradily potenciální uchazeče o úvěr.

V každém případě by zájemce měl refinancování začít řešit s dostatečným předstihem. Aby neprošvihl termíny! Navíc je docela pravděpodobné, že jeho současná banka se bude snažit atraktivní nabídku konkurence „dorovnat“. Zákazník by tak na projeveném interesu o refinancování vydělal, aniž by musel cokoliv dalšího vyřizovat.

Zcizení je zcela legálním převodem majetku do cizích rukou. Od zcizitele k nabyvateli. Kromě prodeje může být realizováno směnou, dědictvím na základě závěti, privatizací, respektive restitucí. Vedle smluvní ale může mít i mocenskou formu. Tou je třeba propadnutí věci, dědění ze zákona, znárodnění, zestátnění či jiné zákonné určení vlastníka.

Vidno tedy, že zcizení neznamená v oblasti práva a financí to samé co odcizení. Není to synonymum pro krádež. Ba naopak. Je to spíš protipól.

Proto je docela pikantní, když kupříkladu titulky policejních zpráv informují o zlodějích, kteří zcizili multikáru, telefony či peníze. Nebo když IT firmy varují před nebezpečím zcizení osobních dat. Muži zákona a počítačoví bezpečáci by právní minimum přeci jen měli ovládat. A pokud jde o delikty, tak používat stejnou terminologii jako advokáti a soudy. Aby ale férovosti bylo učiněno zadost: slovník synonym skutečně uvádí „zcizení“ jako možnou alternativu slova „odcizení“. Jenomže když má „zcizení“ dva téměř protichůdné významy (odborně je tedy antonymem čili opozitem), tak bych toto slovo pro jistotu v běžné komunikaci pro jeho nejednoznačnost vůbec nepoužíval. Jen v odborné.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.