Exekuce

Výpis exekucí je přehled indikativních informací o konkrétních exekučních řízeních. Dozvíte se, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce nebo o jakou vymáhanou povinnost se jedná. Výpis exekucí můžete nakupovat prostřednictvím e-shopu bez registrace.

40 Kč / první dotaz na existenci subjektu v databázi*

Prvním dotazem zjišťujete, zda se osoba nachází v Centrální evidenci exekucí.

Způsoby získání exekucí 

1) Prostřednictvím e‑shopu vyberete nákup Exekucí a zadáte parametry fyzické nebo právnické osoby, kterou chcete v Centrální evidenci exekucí vyhledat.

2) Zvolíte nákup bez registrace.

3) V e‑shopu uhradíte výpis exekucí platební kartou.

4) Po uhrazení ceny se vám zobrazí výpis exekucí. Následně máte 20 min na dokoupení detailu jednotlivých exekucí.

 

1) O výpis exekucí můžete požádat osobně v Klientském centru. Na e-shopu si zvolíte požadovaný den a čas vyzvednutí.

2) Dotazovat se můžete na sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.

3) Můžete zaplatit předem platební kartou nebo hotově při převzetí v Klientském centru.

 

 

Jak se dotazuje do Centrální evidence exekucí?

Dotazování do Centrální evidence exekucí probíhá ve 2 krocích. Nejprve se dotazem ověří, zda se osoba v databázi nachází. Dotazovat se můžete na fyzické osoby (FO), fyzické osoby podnikající (FOP) i právnické osoby (PO). První dotaz na osobu/společnost stojí 40 Kč. Platba je účtována za dotaz, to znamená, že je platíte i v případě, že se hledaná osoba v databázi nenachází. Pokud se v databázi nachází, výstupem je přehled jednotlivých exekucí. Jestli se zajímáte o detail některé z exekucí v přehledu, zaplatíte za dotaz na detail cenu 25 Kč. 

Exekuce – Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k Exekucím. Podrobnější informace naleznete v naší sekci FAQ. Nebudete-li si čímkoli jistí, ráda Vám poradí naše chat asistentka.

Co je Centrální evidence exekucí?

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

Co je výpis exekucí?

Výpis exekucí získáte v portálu kolikmam.cz on-line po registraci nebo osobně v Klientském centru CRIF na počkání. Dotazovat se můžete do Centrální evidence exekucí (CEE) ČR na fyzickou osobu (FO), fyzickou osobu podnikající (FOP) nebo právnickou osobu (PO). CEE je veřejný seznam, který vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona c. 120/2001 Sb. 

CEE umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena. 

Co se zapisuje do Centrální evidence exekucí?

Soudní exekutoři do Centrální evidence exekucí zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje. Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce, z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce do 3 dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Jak získám výpis exekucí?

 O výpis exekucí můžete požádat osobně v Klientském centru CRIF nebo se můžete zaregistrovat do portálu kolikmam.cz. Údaje o registraci najdete ZDE. V případě, že jste registrovaným uživatelem portálu, můžete se dotazovat na exekuce on-line, tato služba je vám k dispozici nepřetržitě. 

Co když jsem právnická osoba?

Do Centrální evidence exekucí se může dotazovat fyzická i právnická osoba. Dotazovat se lze na fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikající i právnickou osobu. 

Články a zajímavosti