Zpracování údajů a formuláře

GDPR detailněji upravuje povinné informace poskytované ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů subjektům údajů a jejich práva. Vaším právem je před zpracováním vašich údajů získat informace o tom, zda a za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány a komu jsou zpřístupněny v registrech BRKI, NRKI, REPI a ELIXIR.

Zpracování osobních údajů

 

Kde najdu své informace?

GDPR detailněji upravuje povinné informace poskytované ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů subjektům údajů a jejich práva. Vaším právem je před zpracováním vašich údajů získat informace o tom, zda a za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány a komu jsou zpřístupněny v registrech BRKI, NRKI, REPI a ELIXIR. Základní informace o zpracování osobních údajů získáte v Informačních memorandech jednotlivých registrů, které zároveň obsahují informace o vašich dalších právech a možnostech jejich uplatnění.

Informační memorandum BRKI Informační memorandum NRKI Informační memorandum REPI Informační memorandum ELIXIR

 


 

Jak se ke svým informacím dostanu?

Informace o osobních údajích, které jsou o vás v registrech vedeny, získáte ve formě Kopie zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím Klientského centra, které provozuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Kopii zpracovávaných údajů lze získat osobně na Klientském centru, datovou schránkou nebo e‑mailem. Ve formuláři žádosti je nutné vyplnit všechny požadované identifikační údaje z důvodu jednoznačné identifikace žadatele.

Kopie zpracovávaných osobních údajů vám bude vydána v zákonné lhůtě 30 dní od podání žádosti bezplatně.

 


 

Mé informace nejsou správné, co mohu dělat?

Vaším právem, a zároveň i zájmem správců osobních údajů zpracovávaných v registrech a také provozovatelů registrů, je přesnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva, jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji popsány v Informačních memorandech registrů. Podání žádosti o uplatnění dalších uvedených práv se řídí stejnými pravidly jako žádost o Kopii zpracovávaných osobních údajů.

 


 

Koho mohu kontaktovat?

Každý z registrů má v souladu s GDPR jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit, pokud se vám nepodařilo váš požadavek uspokojivě vyřídit v Klientském centru. Pověřence můžete kontaktovat elektronicky na těchto adresách:

Porovnání nabízených služeb/produktů

Kopie zpracovávaných údajů dle čl. 15 GDPR Jednorázový výpis z registrů (BRKI/NRKI/společný) #kolikmam365
Přehled zpracovávaných historických údajů
Přehled zpracovávaných historických údajů
Ano
Přehled zpracovávaných historických údajů
Ano
Přehled zpracovávaných historických údajů
Ano
Přehled o splácení kontraktů
Přehled o splácení kontraktů
Ano
Přehled o splácení kontraktů
Ano
Přehled o splácení kontraktů
Ano
Osobní hodnocení a srovnání vůči věkové skupině a regionu
Osobní hodnocení a srovnání vůči věkové skupině a regionu
Ne
Osobní hodnocení a srovnání vůči věkové skupině a regionu
Ano
Osobní hodnocení a srovnání vůči věkové skupině a regionu
Ano
Meziměsíční trend na kontraktech
Meziměsíční trend na kontraktech
Ne
Meziměsíční trend na kontraktech
Ano
Meziměsíční trend na kontraktech
Ano
Konzultace v klientském centru
Konzultace v klientském centru
Ne
Konzultace v klientském centru
Ano
Konzultace v klientském centru
Ano
Hlídání osobních dat na internetu
Hlídání osobních dat na internetu
Ne
Hlídání osobních dat na internetu
Ne
Hlídání osobních dat na internetu
Ano
Upozornění na změny v registrech BRKI a NRKI
Upozornění na změny v registrech BRKI a NRKI
Ne
Upozornění na změny v registrech BRKI a NRKI
Ne
Upozornění na změny v registrech BRKI a NRKI
Ano
Dostupnost do 30 dnů dle zákonné lhůty ihned ihned
Způsob dodání poštou, datovou schránkou, emailem (po předchozím ověření identity) poštou, datovou schránkou, emailem (po předchozím ověření identity), online online

Kopie zpracovávaných údajů dle čl. 15 GDPR

Přehled zpracovávaných historických údajů
Ano
Přehled o splácení kontraktů
Ano

Jednorázový výpis z registrů (BRKI/NRKI/společný)

Přehled zpracovávaných historických údajů
Ano
Přehled o splácení kontraktů
Ano
Osobní hodnocení a srovnání vůči věkové skupině a regionu
Ano
Meziměsíční trend na kontraktech
Ano
Konzultace v klientském centru
Ano

#kolikmam365

Přehled zpracovávaných historických údajů
Ano
Přehled o splácení kontraktů
Ano
Osobní hodnocení a srovnání vůči věkové skupině a regionu
Ano
Meziměsíční trend na kontraktech
Ano
Konzultace v klientském centru
Ano
Hlídání osobních dat na internetu
Ano
Upozornění na změny v registrech BRKI a NRKI
Ano