Zpracování osobních údajů

 

GDPR detailněji upravuje povinné informace poskytované ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů subjektům údajů a jejich práva. Vaším právem je před zpracováním vašich údajů získat informace o tom, zda a za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány a komu jsou zpřístupněny v registrech BRKI, NRKI, REPI a ELIXIR. Základní informace o zpracování osobních údajů získáte v Informačních memorandech jednotlivých registrů, které zároveň obsahují informace o vašich dalších právech a možnostech jejich uplatnění.

Informace o osobních údajích, které jsou o vás v registrech vedeny, získáte ve formě kopie zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím Klientského centra provozovaného společností CRIF. Kopie zpracovávaných osobních údajů je vydávána jednou za kalendářní rok bezplatně. Podání Žádosti o Kopii zpracovávaných údajů se řídí stejnými pravidly, jako podání žádosti o standardní Výpis z registrů. Kopie zpracovávaných osobních údajů vám bude vydána ve lhůtě 30 dní od podání žádosti. V případě, že zasíláme tyto Kopie poštou (95 Kč) nebo datovou schránkou (15 Kč), hradí žadatel náklady spojené s jejich doručením.

Při opakované žádosti v průběhu kalendářního roku je účtován poplatek odpovídající administrativním nákladům, které jsou stanoveny pro společnou kopii z BRKI a NRKI ve výši 300,- Kč a ve výši 200,- Kč pro samostatnou kopii z BRKI, NRKI, REPI nebo registru ELIXIR.

Vaším právem, a zároveň i zájmem správců osobních údajů zpracovávaných v registrech a také registrů, je přesnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji popsány v Informačních memorandech zmíněných výše.

Každý z registrů má v souladu s GDPR jmenované pověřence pro ochranu osobních údajů, na které se můžete obrátit, pokud se vám nepodařilo váš požadavek uspokojivě vyřídit v Klientském centru. Pověřence můžete kontaktovat elektronicky na těchto adresách: pro BRKI – poverenec@cbcb.cz, pro NRKI – poverenec@cncb.cz, pro REPI poverenec@repi.cz a pro ELIXIR – poverenec@crif.com.