Zpracování údajů

 

Zpracování osobních údajů

 

GDPR detailněji upravuje povinné informace poskytované ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů subjektům údajů a jejich práva. Vaším právem je před zpracováním vašich údajů získat informace o tom, zda a za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány a komu jsou zpřístupněny v registrech BRKI, NRKI, REPI a ELIXIR. Základní informace o zpracování osobních údajů získáte v Informačních memorandech jednotlivých registrů, které zároveň obsahují informace o vašich dalších právech a možnostech jejich uplatnění.

Informace o osobních údajích, které jsou o vás v registrech vedeny, získáte ve formě Kopie zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím Klientského centra, které provozuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Podání Žádosti o Kopii zpracovávaných údajů se řídí stejnými pravidly, jako podání žádosti o standardní Výpis z registrů a jsou popsány ZDE. Ve formuláři žádosti je nutné vyplnit všechny požadované identifikační údaje z důvodu jednoznačné identifikace žadatele. Kopie zpracovávaných osobních údajů vám bude vydána ve lhůtě do 30 dní od podání žádosti bezplatně. Pokud zasíláme tyto Kopie zpracovávaných údajů poštou nebo datovou schránkou, hradí žadatel náklady spojené s doručením (poštovné 98 Kč, datová schránka standard 5 Kč).

V případě, že budou podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují,  bude účtován poplatek odpovídající administrativním nákladům. 

Vaším právem, a zároveň i zájmem správců osobních údajů zpracovávaných v registrech a také provozovatelů registrů, je přesnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva, jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji popsány v Informačních memorandech registrů. Podání žádosti o uplatnění dalších uvedených práv se řídí stejnými pravidly jako žádost o Kopii zpracovávaných osobních údajů.

Každý z registrů má v souladu s GDPR jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit, pokud se vám nepodařilo váš požadavek uspokojivě vyřídit v Klientském centru. Pověřence můžete kontaktovat elektronicky na těchto adresách: pro BRKI – poverenec@cbcb.cz, pro NRKI – poverenec@cncb.cz, pro REPI poverenec@repi.cz a pro ELIXIR – poverenec.ELIXIR@crif.com.