Výpis z registrů

Výpis z registrů je přehled všech vašich půjček a závazků, které vám poskytly banky a finanční instituce, členové BRKI a NRKI. Registry jsou zdrojem dat pro výpisy a shromažďují dohromady více než 6 desítek finančních institucí působících na českém trhu. 

Cena výpisu je od 100 Kč* / výpis

kompletní ceny výpisů nalezente v Ceníku

Způsoby získání výpisu

1) Prostřednictvím e‑shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu, koupit můžete ZDE.

2) Vyberete identifikaci prostřednictvím Bankovní identity (BankID)

3) Platbu provedete on-line platební kartou.

4) Po zaplacení si stáhnete požadovaný výpis z registrů ve formátu PDF.

1) Výpis z registrů získáte také při osobní návštěvě Klientského centra. Na e-shopu si můžete rezervovat den a čas návštěvy.

2) Žádost můžete vyplnit také na místě v Klientském centru na kiosku.

3) Potřebujete mít s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.

4) Po ověření vaší totožnosti vám operátoři Klientského centra vystaví požadovaný výpis. 

 

 

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte možnost zaslání poštou. 

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku. 

4) Výpis vám bude zaslán doporučeně poštou do vlastních rukou. 

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte zaslání datovou schránkou. 

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku. 

4) Výpis vám bude zaslán do uvedené datové schránky.

1) Žádost o výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.

2) Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

3) V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.

4) Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen. 

Komplexní přehled o všech vašich závazcích

Výpis z registru obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii žadatele. Jestliže žádáte o úvěr, ověřují si finanční společnosti vaši důvěryhodnost, zkoumají, zda jste uvedli všechny informace pravdivě a zahrnuli všechny závazky, úvěry, leasingy a kreditní karty, které máte. Je potvrzením vaší minulé a současné finanční kondice. Pokud jste zodpovědní a závazky platíte řádně a včas, máte větší šanci na získání úvěru a pravděpodobně za lepších podmínek. BRKI a NRKI shromažďují i pozitivní data, čímž jsou na trhu unikátní. Data v registrech se uchovávají od okamžiku vzniku žádosti o úvěr po celou dobu jeho trvání a 4 roky po ukončení kontraktu. 

Výpisy z registrů – Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k výpisům z registrů. Podrobnější informace naleznete v naší sekci FAQ. Nebudete-li si něčím jistí, obraťte se na naši chat asistentku.

Jak fungují úvěrové registry?

Obecně lze říci, že úvěrové registry jsou databáze všech typů klientů – právnických osob a fyzických osob – občanů i podnikatelů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s poskytnutým úvěrem. Úvěrové registry jsou určeny k tomu, aby poskytovaly finančním i nefinančním institucím údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů „nebonitním“ klientům.

Registry slouží také samotným klientům, protože zejména v případech, kdy je klient solidní a finanční a nefinanční instituce to z registru zjistí, dochází ke zrychlení procesu poskytnutí finančních prostředků. Klienti si navíc díky možnosti prověření vlastní úvěrové historie v registrech formou objednání Výpisu z registrů dokáží vyhodnotit, zda si mohou dovolit další půjčku či nikoliv.

Kdo je v registrech?

V BRKI/NRKI jsou vedeny fyzické osoby (občané i fyzické osoby podnikatelé), které u některé finanční instituce – účastníka registrů BRKI/NRKI – čerpají nebo čerpaly jakýkoliv úvěrový produkt. V BRKI/NRKI jsou také vedeny osoby, které o úvěrový produkt teprve žádají a úvěrová smlouva zatím nebyla uzavřena. 

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Bankovní registr klientských informací (BRKI) vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svoji úvěrovou historii. Díky pozitivním informacím v registru mohou banky mnohem lépe vyhodnotit případnou hrozbu předlužení klienta, který žádá o nový úvěr. Registr zahájil svou činnost v roce 2002. Bankovní registr klientských informací je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Více informací najdete na www.cbcb.cz.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který je provozován sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské a další úvěry a faktoringových společností. Uživatelé Nebankovního registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů. Jde například o informace, zda klient své závazky včas a řádně splácí. NRKI obsahuje údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a jejich platební morálku, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátek nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny. Více informací najdete na www.cncb.cz.

Co je výpis z registrů BRKI a NRKI?

Výpis z registrů je komplexní přehled o všech úvěrových produktech, které čerpáte nebo o jejichž poskytnutí aktuálně žádáte. Zároveň obsahuje informace o řádných i mimořádných splátkách, informace o splátkách po splatnosti, tedy o úhradě splátek, které neproběhly v souladu s předem dohodnutými podmínkami splácení a další údaje o parametrech vašich úvěrů či žádostí.

Užitečná data pro instituce i klienta

Výpis z registru je užitečným dokumentem pro klienta i finanční instituci. Pokud žádáte o úvěr, ověřují si finanční instituce vaši důvěryhodnost. Zkoumají, zda jste uvedli všechny požadované informace pravdivě a zda jste přiznali všechny závazky, úvěry a kreditní karty, které máte. Finanční instituce mají k dispozici váš výpis z registru, který tyto informace obsahuje. Výpisy z registrů BRKI a NRKI neobsahují informace o vašich příjmech, pouze o závazcích. 

 

Potvrzení finanční kondice

Výpis z registru je sondou do vaší úvěrové historie. Jestliže dokazuje, že splácíte řádně a včas, máte větší šanci dostat úvěr než ten, kdo splácel své závazky pozdě nebo vůbec. Výpis z registru je dokladem vaší platební solidnosti a podkladem pro úspěšné budování vaší finanční budoucnosti. Buďte obezřetní při spolupráci s finančními institucemi, které s výpisy z registrů nepracují. Nejsou účastníkem jednoho z registrů BRKI a NRKI a výpis z registrů po vás nepožadují. Těžko mohou mít seriózní zájem na tom, aby byl schopen jejich úvěr splácet.

Co obsahuje výpis z registrů?

Výpis z registru je komplexní informační zdroj, který obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii konkrétního člověka/žadatele o úvěr.

Identifikační údaje

Výpis z registru začíná identifikačními údaji – v případě nepodnikající fyzické osoby tedy OSOBNÍMI DATY: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození. Mezi identifikátory je také kód, který je subjektu v registru přidělen. Je-li subjekt podnikatelem, jsou identifikační údaje doplněny o IČO a DIČ.

Souhrnné vyhodnocení úvěrových kontraktů

Výpis z registru dále pokračuje výčtem všech úvěrových kontraktů podle typu operace a jejich fáze: od žádosti, přes odmítnutí, odvolání, existenci až po ukončení. 

Jednotlivé úvěry jsou rozčleněny podle typu operace na Půjčky, Úvěry na bydlení, Podnikatelské úvěry, Finanční a operativní leasingy, Kontokorenty a debety na běžném účtu, Karty a revolvingové úvěry, Účty za služby a faktoring.

Následuje přehled o poměru závazků v jednotlivých registrech a porovnání oproti předchozímu měsíci u Celkové měsíční splátky, Celkové částky dluhu a Nesplacené částky po splatnosti. Ve společném výpise z Bankovního a Nebankovního registru jsou tyto tři položky vypočítané nad oběma registry, tedy jedná se o například celkovou měsíční splátku vypočítanou ze všech úvěrů v BRKI i NRKI. U každé z položek je pak vidět i rozdělení, kolik z té částky je právě v Bankovním či Nebankovním registru.

Všechny částky úvěrů jsou vždy uvedené v národní měně.

Seznam kontraktů

V další části uveden detail každého jednotlivého kontraktu neboli úvěru. Detail každého typu úvěru nejprve zobrazuje položky, které jsou aktuální danému měsíci. Například výše následující splátky ke dni vyhotovení výpisu, Počet zbývajících splátek a další. Mezi těmito položkami jsou však i tzv. maximální vypočítané položky jako Maximální nesplacená částka nebo Nejhorší status. Tyto hodnoty jsou vypočítané z celé historie kontraktu.

Pod tímto výčtem se pak nachází tabulka s profilem splácení. Profil splácení popisuje detailně posledních 24měsíců tedy například trend sumy zbývajících splátek v jednotlivých měsících, na úrovni každého měsíce je pak vidět Nesplacená částka po splatnosti pokud klient své závazky neuhradil včas.

Resumé všech žádostí 

V poslední části je umístěn přehled všech ŽÁDOSTÍ daného klienta a jeho role. Tedy zda sám žádal o úvěr nebo v žádosti hrál například roli ručitele či spolužadatele. Jsou zde zahrnuty i takové žádosti, které byly finanční institucí odmítnuté nebo těch, které žadatel sám odvolal. Ve fázi odmítnuté a odvolané se pak žádosti zobrazují na výpise ještě 12 měsíců resp. 6 měsíců u žádostí v Nebankovním registru.

Formuláře

Žádost o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o registraci do portálu kolikmam.cz stáhnout zobrazit

Výpisy z ostatních registrů

Finanční poradci si mohou zažádat o výpis z Registru poradů ELIXIR. Pokud potřebujete data o půjčkách, platbách za půjčky nebo o nákupech na splátky, můžete požádat o výpis z Registru platebních informací REPI. Výpisy z uvedených registrů získáte osobně v Klientském centru. 

Články a zajímavosti