Výpisy z BRKI/NRKI

Výpis z registrů je přehled všech vašich půjček a závazků, které vám poskytly banky a finanční instituce, členové BRKI a NRKI. Registry jsou zdrojem dat pro výpisy a shromažďují dohromady více než 6 desítek finančních institucí působících na českém trhu. 

Cena výpisu je od 100 Kč* / výpis

kompletní ceny výpisů nalezente v Ceníku

Způsoby získání výpisů

1) Přidejte si zvolený výpis do košíku ZDE.

2) Vyberete identifikaci prostřednictvím Bankovní identity (BankID)

3) Platbu provedete on-line platební kartou.

4) Po zaplacení si stáhnete požadovaný výpis z registrů ve formátu PDF.

1) Výpis z registrů získáte také při osobní návštěvě Klientského centra. Na e-shopu si můžete rezervovat den a čas návštěvy.

2) Žádost můžete vyplnit také na místě v Klientském centru na kiosku.

3) Potřebujete mít s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.

4) Po ověření vaší totožnosti vám operátoři Klientského centra vystaví požadovaný výpis. 

 

 

1) Přidejte si vybraný výpis do košíku zde.

2) Zvolíte možnost zaslání poštou. 

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku. 

4) Výpis vám bude zaslán doporučeně poštou do vlastních rukou. 

1) Zvolený typ výpisu přidejte do košíku zde.

2) Zvolíte zaslání datovou schránkou. 

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku. 

4) Výpis vám bude zaslán do uvedené datové schránky.

1) Žádost o výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.

2) Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

3) V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.

4) Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen. 

Komplexní přehled o všech vašich závazcích

Výpis z registru obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii žadatele. Jestliže žádáte o úvěr, ověřují si finanční společnosti vaši důvěryhodnost, zkoumají, zda jste uvedli všechny informace pravdivě a zahrnuli všechny závazky, úvěry, leasingy a kreditní karty, které máte. Je potvrzením vaší minulé a současné finanční kondice. Pokud jste zodpovědní a závazky platíte řádně a včas, máte větší šanci na získání úvěru a pravděpodobně za lepších podmínek. BRKI a NRKI shromažďují i pozitivní data, čímž jsou na trhu unikátní. Data v registrech se uchovávají od okamžiku vzniku žádosti o úvěr po celou dobu jeho trvání a 4 roky po ukončení kontraktu. 

Pokud vás zajímá, jak se vypočítává vaše hodnocení v registrech, přečtěte si detailní informace. 

 

Výpisy z registrů – Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k výpisům z registrů. Podrobnější informace naleznete v naší sekci FAQ. Nebudete-li si něčím jistí, obraťte se na naši chat asistentku.

Frekventované pojmy 

Bankovní registr klientských informací (BRKI) – databáze finančních závazků a platební disciplíny klientů těch bank, které jsou členy tohoto registru.

CRIF – Czech Credit Bureau – technický správce bankovního registru (BRKI) a nebankovního registru (NRKI); zprostředkovatel výměny klientských informací mezi jednotlivými členy registru BRKI či NRKI.

Czech Banking Credit Bureau (CBCB) – společnost, prostřednictvím níž významné banky provozují Bankovní registr klientských informací (BRKI).

Czech Non-Banking Credit Bureau (CNCB) – společnost, skrze kterou renomované nebankovní finanční instituce provozují Nebankovní registr klientských informací (NRKI).

Desatero zodpovědného zadlužování – soubor užitečných rad a principů pro rozumné dlužníky.

Klientské centrum – bankovní i nebankovní registr (respektive jejich provozovatelé), mají klientská centra. I v nich je možné získat výpis z registrů a zaregistrovat se do kolikmam.cz.

Kolikmam.cz – portál umožňující on-line přístup k výpisu z registrů a také průvodce pro rozumné zadlužování.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – databáze finančních závazků a platební morálky klientů nebankovních finančních institucí, jež jsou členy tohoto registru.

Nesplátkové operace – kategorie, v níž naleznete ve svém výpisu kontokorentní úvěry, povolené a nepovolené debety.

Operace typu kreditní karta – v rámci výpisu do ní kromě karet patří také úvěr ze stavebního spoření nebo revolvingová (automaticky se opakující) půjčka.

Registrace – jen zaregistrovaný uživatel webu kolikmam.cz má on-line přístup k výpisu z registru.

Splátkové operace – kategorie, v níž naleznete ve svém výpisu osobní úvěr, spotřební úvěr, hypoteční úvěr, investiční či provozní úvěr, leasing apod.

Výpis z registru – přehled finančních závazků, které má subjekt u finančních institucí sdružených v Bankovním nebo Nebankovním registru klientských informací.

Zvyšte svoji důvěryhodnost a ušetříte

Chtěli byste si pořídit vlastní bydlení, ale obáváte se, že na hypotéku nedosáhnete? Chcete si sjednat co nejvýhodnější podmínky úvěru? Snadnou cestou, jak zvýšit svoji důvěryhodnost v očích banky, je budování úvěrové historie. Banky musí pečlivě zvažovat, komu mohou poskytnout vysokou půjčku a komu ne. Chrání tak nejen svoje vlastní peníze, ale i i peníze klientů samotných. Banka chce, aby její klienti dokázali úvěry splatit, protože v opačném případě nikdy nedostane zpět celou výši svojí investice. Klienti, u kterých hrozí, že by úvěr nezvládali splácet, tak raději půjčku nedostanou. To může někdy vyvolávat negativní emoce. Představte si ale, že byste získali hypotéku a teprve potom zjistili, že ji nejste schopni splácet. Nakonec byste mohli o vysněnou nemovitost stejně přijít. Proto je lepší pečlivě zvážit, zda vás půjčka příliš nezatíží.

Šikovným nástrojem jsou právě záznamy v registrech. Banka si v nich snadno zkontroluje, jaká je vaše platební morálka. Není pravda, že banka by nejvíce ocenila klienta, který nikde nic nedluží. Banka nejvíce oceňuje klienty, u nichž si může ověřit, že všechny své půjčky dokážou bezproblémově splácet. Proto se nemusíte bát vzít si auto na leasing, či pračku na splátky. Naopak, pokud budete splácet řádně a včas, banka vás vyhodnotí jako spolehlivého klienta. Pokud v budoucnu plánujete žádat o hypotéku, zkuste si nejprve na menší půjčce, jaké jsou vaše schopnosti splácet. Když se vám podaří půjčku řádně splatit, dostanete u hypotéky lepší podmínky.

Kdo je v registrech?

V BRKI/NRKI jsou vedeny fyzické osoby (občané i fyzické osoby podnikatelé), které u některé finanční instituce – účastníka registrů BRKI/NRKI – čerpají nebo čerpaly jakýkoliv úvěrový produkt. V BRKI/NRKI jsou také vedeny osoby, které o úvěrový produkt teprve žádají a úvěrová smlouva zatím nebyla uzavřena. 

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Bankovní registr klientských informací (BRKI) vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svoji úvěrovou historii. Díky pozitivním informacím v registru mohou banky mnohem lépe vyhodnotit případnou hrozbu předlužení klienta, který žádá o nový úvěr. Registr zahájil svou činnost v roce 2002. Bankovní registr klientských informací je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Více informací najdete na www.cbcb.cz.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který je provozován sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské a další úvěry a faktoringových společností. Uživatelé Nebankovního registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů. Jde například o informace, zda klient své závazky včas a řádně splácí. NRKI obsahuje údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a jejich platební morálku, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátek nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny. Více informací najdete na www.cncb.cz.

Hodně napoví návrh úvěrové smlouvy

O serióznosti poskytovatele úvěru a podmínkách půjčky se dá také hodně zjistit z navrhované úvěrové smlouvy. Zkontrolujte, zda obsahuje mimo jiné následující položky. Pokud ne, ptejte se proč a žádejte jejich doplnění:

  • údaj o výši RPSN
  • podmínky případné změny RPSN
  • délka splácení
  • maximální výše úvěru
  • stanovení jednotlivých plateb
  • způsob placení
  • podmínky pro ukončení smlouvy
  • podmínky pro předčasné splacení úvěru
  • možné sankce a pokuty
  • závazek informovat o změnách podstatných parametrů: RPSN, splátky, data splatnosti

Formuláře

Žádost o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o registraci do portálu kolikmam.cz stáhnout zobrazit

Výpisy z ostatních registrů

Finanční poradci si mohou zažádat o výpis z Registru poradů ELIXIR. Pokud potřebujete data o půjčkách, platbách za půjčky nebo o nákupech na splátky, můžete požádat o výpis z Registru platebních informací REPI. Výpisy z uvedených registrů získáte osobně v Klientském centru. 

Články a zajímavosti

Zákon o nevýkonných úvěrech bude regulovat vymahače

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry bude regulovat vymáhání dluhů jinými subjekty než exekutory. Přednostně cílí na poskytovatele půjček a na inkasní agentury. Ty dodnes nepodléhají žádným regulím a pravidlům, pouze obecné úpravě. Návrh zavádí nové pojmy a role v oblasti správy nevýkonných…

Zákon o nevýkonných úvěrech bude regulovat vymahače

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry bude regulovat vymáhání dluhů jinými subjekty než exekutory. Přednostně cílí na poskytovatele půjček a na inkasní agentury. Ty dodnes nepodléhají žádným regulím a pravidlům, pouze obecné úpravě. Návrh zavádí nové pojmy a role v oblasti správy nevýkonných…