Výpis z registrů

Výpis z registrů je přehled všech vašich půjček a závazků, které vám poskytly banky a finanční instituce, členové BRKI a NRKI. Registry jsou zdrojem dat pro výpisy a shromažďují dohromady více než 6 desítek finančních institucí působících na českém trhu. 

Cena výpisu je od 100 Kč* / výpis

kompletní ceny výpisů nalezente v Ceníku

Způsoby získání výpisu

 1. Po přihlášení do portálu kolikmam.cz vyberete požadovanou variantu výpisu, můžete jej zakoupit jednorázově nebo v rámci balíčku K365.
 2. Platbu provedete on-line platební kartou nebo rychlým bankovním převodem (GP WEBPAY, PayU).
 3. Po zaplacení získáváte výpis ihned s možností náhledu v aplikaci nebo ke stažení v PDF s elektronickým podpisem, který stvrzuje originalitu výpisu. 
 4. Výpisy v aplikaci mají kontextovou nápovědu nebo se v případě dotazů můžete prostřednictvím portálu obrátit na operátory Klientského centra. 
 1. Nejrychlejší způsob získání výpisu je osobní návštěvou v Klientském centru CRIF, kde si můžete rezervovat čas návštěvy a předvyplnit si žádost předem. 
 2. Nebo můžete žádost vyplnit při osobní návštěvě elektronicky na kiosku. 
 3. Nezapomeňte si s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.
 4. Po ověření vaší totožnosti a všech náležitostí vám operátoři Klientského centra vystaví požadovaný výpis. 

 

 

 1. Žádost o výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.
 2. Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 
 3. V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.
 4. Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen.
 1. Jste-li majitelem datové schránky, stačí poslat vyplněnou PDF žádost o výpis. 
 2. Na email uvedený v žádosti vám zašleme platební link, k ceně za výpis je připočítáno poštovné za zaslání datové zprávy.
 3. Po zaplacení platebního linku budou výpisy vyhotoveny a zaslány do vaší datové schránky. 

 1. O výpis z registrů můžete požádat poštou. Vyplněnou PDF žádost nám zašlete na adresu Klientského centra
 2. Pokud máte cizí státní příslušnost nebo požadujte zaslání vyhotoveného výpisu zpět elektronicky nebo do datové schránky, musí být podpis na žádosti úředně ověřen.
 3. Pokud žádáte zaslání výpisu zpět poštou, zasíláme jej na dobírku do vlastních rukou, ale pouze na poštovní adresy v ČR a SK (poštovné je účtováno dle platných tarifů České pošty) z důvodu ověření totožnosti žadatele. 

Komplexní přehled o všech vašich závazcích

Výpis z registru obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii žadatele. Jestliže žádáte o úvěr, ověřují si finanční společnosti vaši důvěryhodnost, zkoumají, zda jste uvedli všechny informace pravdivě a zahrnuli všechny závazky, úvěry, leasingy a kreditní karty, které máte. Je potvrzením vaší minulé a současné finanční kondice. Pokud jste zodpovědní a závazky platíte řádně a včas, máte větší šanci na získání úvěru a pravděpodobně za lepších podmínek. BRKI a NRKI shromažďují i pozitivní data, čímž jsou na trhu unikátní. Data v registrech se uchovávají od okamžiku vzniku žádosti o úvěr po celou dobu jeho trvání a 4 roky po ukončení kontraktu. 

Výpisy z registrů – Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k výpisům z registrů. Podrobnější informace naleznete v naší sekci FAQ. Nebudete-li si něčím jistí, obraťte se na naši chat asistentku.

Jak fungují úvěrové registry?

Obecně lze říci, že úvěrové registry jsou databáze všech typů klientů – právnických osob a fyzických osob – občanů i podnikatelů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s poskytnutým úvěrem. Úvěrové registry jsou určeny k tomu, aby poskytovaly finančním i nefinančním institucím údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů „nebonitním“ klientům.

Registry slouží také samotným klientům, protože zejména v případech, kdy je klient solidní a finanční a nefinanční instituce to z registru zjistí, dochází ke zrychlení procesu poskytnutí finančních prostředků. Klienti si navíc díky možnosti prověření vlastní úvěrové historie v registrech formou objednání Výpisu z registrů dokáží vyhodnotit, zda si mohou dovolit další půjčku či nikoliv.

Kdo je v registrech?

V BRKI/NRKI jsou vedeny fyzické osoby (občané i fyzické osoby podnikatelé), které u některé finanční instituce – účastníka registrů BRKI/NRKI – čerpají nebo čerpaly jakýkoliv úvěrový produkt. V BRKI/NRKI jsou také vedeny osoby, které o úvěrový produkt teprve žádají a úvěrová smlouva zatím nebyla uzavřena. 

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Bankovní registr klientských informací (BRKI) vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svoji úvěrovou historii. Díky pozitivním informacím v registru mohou banky mnohem lépe vyhodnotit případnou hrozbu předlužení klienta, který žádá o nový úvěr. Registr zahájil svou činnost v roce 2002. Bankovní registr klientských informací je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Více informací najdete na www.cbcb.cz.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který je provozován sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské a další úvěry a faktoringových společností. Uživatelé Nebankovního registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů. Jde například o informace, zda klient své závazky včas a řádně splácí. NRKI obsahuje údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a jejich platební morálku, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátek nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny. Více informací najdete na www.cncb.cz.

Co je výpis z registrů BRKI a NRKI?

Výpis z registrů je komplexní přehled o všech úvěrových produktech, které čerpáte, v uplynulé době čtyř let jste čerpali nebo o jejichž poskytnutí aktuálně žádáte. Zároveň obsahuje informace o řádných i mimořádných splátkách, informace o splátkách po splatnosti, tedy o úhradě splátek, které neproběhly v souladu s předem dohodnutými podmínkami splácení a další údaje o parametrech vašich úvěrů či žádostí.

Užitečná data pro instituce i klienta

Výpis z registru je užitečným dokumentem pro klienta i finanční instituci. Pokud žádáte o úvěr, ověřují si finanční instituce vaši důvěryhodnost. Zkoumají, zda jste uvedli všechny požadované informace pravdivě a zda jste přiznali všechny závazky, úvěry a kreditní karty, které máte. Finanční instituce mají k dispozici váš výpis z registru, který tyto informace obsahuje. Výpisy z registrů BRKI a NRKI neobsahují informace o vašich příjmech, pouze o závazcích. 

Výpis z registrů slouží jako vaše paměť

Využíváme stále více finančních produktů – kreditní karty, leasingové a spotřebitelské úvěry, určené na nákup zboží, úvěry ze stavebního spoření nebo hypotéky. Často je jich tolik, že nejsme schopni si je všechny evidovat. Výpisy z registrů evidují tato data za nás. 

Potvrzení finanční kondice

Výpis z registru je sondou do vaší úvěrové historie. Jestliže dokazuje, že splácíte řádně a včas, máte větší šanci dostat úvěr než ten, kdo splácel své závazky pozdě nebo vůbec. Výpis z registru je dokladem vaší platební solidnosti a podkladem pro úspěšné budování vaší finanční budoucnosti. Buďte obezřetní při spolupráci s finančními institucemi, které s výpisy z registrů nepracují. Nejsou účastníkem jednoho z registrů BRKI a NRKI a výpis z registrů po vás nepožadují. Těžko mohou mít seriózní zájem na tom, aby byl schopen jejich úvěr splácet.

Co obsahuje výpis z registrů?

Výpis z registru je komplexní informační zdroj, který obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii konkrétního člověka/žadatele o úvěr.

Identifikační údaje

Výpis z registru začíná identifikačními údaji – v případě nepodnikající fyzické osoby tedy OSOBNÍMI DATY: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození. Mezi identifikátory je také kód, který je subjektu v registru přidělen. Je-li subjekt podnikatelem, jsou identifikační údaje doplněny o IČO a DIČ.

Rozpis všech úvěrových kontraktů

Výpis z registru dále pokračuje výčtem všech úvěrových kontraktů podle typu operace a jejich fáze: od žádosti, přes odmítnutí, odvolání, existenci až po ukončení.

Pod SPLÁTKOVÉ OPERACE spadají osobní a spotřebitelské úvěry, koupě na splátky, hypoteční úvěry, leasingy, apod.

Do operací typu KREDITNÍ KARTY se řadí kromě karet také úvěr ze stavebního spoření nebo revolvingový (automaticky se opakující) úvěr.

Bankovní registr eviduje navíc ještě NESPLÁTKOVÉ OPERACE, jako jsou kontokorentní úvěr a povolený debet. Tyto produkty vám dovolují čerpat v rámci dohodnutého limitu a úroku finanční hotovost z běžného účtu, i když na něm přechodně nemáte potřebnou částku peněz.

Souhrn a detaily závazků dle typu kontraktu 

V další části je uvedena měsíční splátková SUMA za všechny splátkové kontrakty. Ty jsou pak jednotlivě detailně popsány včetně 24měsíční historie splácení. Obdobně jsou pak charakterizovány i další typy úvěrových kontraktů včetně sumarizace.

Mezi detailními informacemi o každém jednotlivém kontraktu můžete nalézt například datum poslední aktualizace, celkovou částku úvěru, počet a periodicitu splátek, výši měsíční splátky, maximální dlužnou částku, ručení, předmět úvěru nebo nejhorší negativní status na kontraktu.

Resumé všech žádostí 

V poslední části je umístěn přehled všech ŽÁDOSTÍ daného klienta a jeho role. Tedy zda sám žádal o úvěr nebo v žádosti hrál například roli ručitele či spolužadatele.

Formuláře

Žádost o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Plná moc na žádost (FO) stáhnout zobrazit
Plná moc na žádost (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o registraci do portálu kolikmam.cz stáhnout zobrazit

Výpisy z ostatních registrů

Finanční poradci si mohou zažádat o výpis z Registru poradů ELIXIR. Pokud potřebujete data o půjčkách, platbách za půjčky nebo o nákupech na splátky, můžete požádat o výpis z Registru platebních informací REPI. Výpisy z uvedených registrů získáte osobně v Klientském centru. 

Články a zajímavosti

Dluh obyvatel překročil hranici 2,5 bilionu korun

Dluh obyvatel ČR evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací na konci druhého čtvrtletí poprvé v historii překročil hranici 2,5 bilionu korun. Jeho výše byla o 143 miliard vyšší než o rok dříve. To představuje meziroční nárůst o 6 %. Růst zadlužení obyvatel tak zatím…