Výpis REPI

Výpis REPI obsahuje informace, které jsou uvedeny v REPI - Registru platebních informací REPI.  Je to registr, který vznikl za účelem sdílení informací mezi jednotlivými subjekty, členy registrů. Aktuálně sdružuje 29 členů z oblasti microfinance a energetiky. Více informací o registru REPI získáte ZDE.

Cena výpisu je 100 Kč / výpis*

kompletní ceny výpisů nalezente v Ceníku

 

Způsoby získání výpisu REPI

1) Prostřednictvím e‑shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu. 

2) Vyberete identifikaci prostřednictvím Bankovní identity (BankID)

3) Platbu provedete on-line platební kartou.

4) Po zaplacení si stáhnete požadovaný výpis z registrů ve formátu PDF. Pokud jste zvolili registraci do portálu, výpis si stáhnete přímo tam. 

1) Výpis z registrů získáte také při osobní návštěvě Klientského centra. Na e-shopu si můžete rezervovat den a čas návštěvy.

2) Žádost můžete vyplnit také na místě v Klientském centru na kiosku.

3) Potřebujete mít s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.

4) Po ověření vaší totožnosti vám operátoři Klientského centra vystaví požadovaný výpis. 

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte možnost zaslání poštou.

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku.

4) Výpis vám bude zaslán doporučeně poštou do vlastních rukou.

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte zaslání datovou schránkou.

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku.

4) Výpis vám bude zaslán do uvedené datové schránky.

 

1) Žádost o výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.

2) Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

3) V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.

4) Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen. 

Články a zajímavosti