Výpis REPI

Výpis REPI obsahuje informace, které jsou uvedeny v REPI - Registru platebních informací REPI.  Je to registr, který vznikl za účelem sdílení informací mezi jednotlivými subjekty, členy registrů. Aktuálně sdružuje 29 členů z oblasti microfinance a energetiky. Více informací o registru REPI získáte ZDE.

Cena výpisu je 100 Kč / výpis*

kompletní ceny výpisů nalezente v Ceníku

 

Způsoby získání výpisu REPI

1) Prostřednictvím e‑shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu. 

2) Vyberete identifikaci prostřednictvím Bankovní identity (BankID)

3) Platbu provedete on-line platební kartou.

4) Po zaplacení si stáhnete požadovaný výpis z registrů ve formátu PDF. Pokud jste zvolili registraci do portálu, výpis si stáhnete přímo tam. 

1) Výpis z registrů získáte také při osobní návštěvě Klientského centra. Na e-shopu si můžete rezervovat den a čas návštěvy.

2) Žádost můžete vyplnit také na místě v Klientském centru na kiosku.

3) Potřebujete mít s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.

4) Po ověření vaší totožnosti vám operátoři Klientského centra vystaví požadovaný výpis. 

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte možnost zaslání poštou.

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku.

4) Výpis vám bude zaslán doporučeně poštou do vlastních rukou.

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte zaslání datovou schránkou.

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku.

4) Výpis vám bude zaslán do uvedené datové schránky.

 

1) Žádost o výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.

2) Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

3) V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.

4) Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen. 

Články a zajímavosti

CRIF: Řada Čechů stále používá snadno zneužitelná hesla

Řada lidí ve světě i v České republice stále používá hesla, která jsou pro internetové podvodníky snadno odhalitelná. Češi například kromě klasického „hesla“ používají osobní jména sebe nebo svých blízkých či citově zabarvená slova jako „miláček“ nebo beruška.“ Vyplývá to z globálního výzkumu CRIF…

Garance peněžních účtů se odvíjí od licence banky

Česká banka, dceřiná společnost zahraničního bankovního domu, pobočka cizí banky z nečlenské nebo členské země Evropské unie, systémově významná banka, zastoupení banky… Jak tyto rozdílné statusy ovlivňují pojištění vkladů a výplatu jejich náhrad v případě krachu úvěrové instituce? Probíhající…