#kolikmam365

Balíček služeb, se kterým máte své finanční závazky pod kontrolou. Veškerá finanční data v přehledné aplikaci nahrazují vaši paměť. Získáte přehled o všech svých závacích a hodnocení vaší úvěrové situace. Obsahuje společný výpis z registrů 4× ročně, monitorovací službu nad daty v registrech BRKI/NRKI, hodnocení vaší úvěruschopnosti a její porovnání vůči věkové skupině a regionu. 

#kolikmam365 lze získat pouze on-line. Znamená to, že při nákupu této služby je nutná registrace do portálu.

Cena balíčku je 499 Kč/rok*

 

Proč je #kolikmam365 tou nejlepší volbou?

Průběžné aktualizace

Balíček obsahuje společný výpis z registrů BRKI/NRKI 4krát ročně a monitorovací službu. Výpis vás informuje o všech úvěrech a závazcích, které vám poskytly banky a stavební spořitelny, ale i splátkové, úvěrové, leasingové a jiné finanční instituce.

Aktuální přehled

Veškeré údaje jsou prezentovány v přehledné aplikaci, která nahrazuje vaši paměť. Při každém přihlášení do aplikace nabízí možnost sledovat procentuální vývoj oproti předchozímu měsíci, který je přehledně znázorněn v grafu.

Sledování údajů

Změny vašich údajů v registrech BRKI/NRKI jsou průběžně monitorovány. Budete informováni o vytvoření nové žádosti o úvěr. Služba je vhodná zejména pro prevenci úvěrových podvodů v případě odcizení vašich osobních dokladů. Současně monitoruje pozdní splatnosti a negativní události hlášené finančními institucemi.

Hodnocení úvěrů

Získáte vyhodnocení své úvěrové situace s pohledem do minulosti, včetně srovnání s průměrem ve vaší věkové skupině a regionu. Zároveň získáte přehled o svém chování při splácení závazků, a tedy potvrzenou schopnost splácet úvěry.

Kupte si toto řešení a zaregistrujte se ZDARMA!

Klientská zóna portálu kolikmam.cz nabízí následující výhody:

 • hlídání údajů v BRKI a NRKI jako ochranu vaší identity před zneužitím k úvěrovým podvodům

 • kompletní historii všech nákupů, která je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu

 • dostupnost prémiových služeb

 • snadnou komunikaci s klientským centrem v případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo dotazů


#kolikmam365 – Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky vztahující se ke #kolikmam365. Podrobnější informace naleznete v naší sekci FAQ.

Jak získat výpis z registrů BRKI/NRKI?

O výpisy z registrů můžete požádat osobně v našem klientském centru nebo v e‑shopu. Detailní informace o způsobech dodání jednotlivých výpisů popisujeme zde:

Má on-line výpis z registrů nějaké výhody?

Potřebujete rychle zjistit, jaký je váš výpis z registrů? Díky portálu www.kolikmam.cz jej můžete mít k dispozici neustále on-line. To se může hodit nejen před žádostí o větší úvěr, ale i průběžně, jako kontrola, že jste na nic ze svých závazků nezapomněli, že od vás platby odešly v pořádku.

Tip: Díky přístupu k on-line výpisu budete moci klidně spát. Každý měsíc se totiž můžete přesvědčit o tom, že je vše v naprostém pořádku.

5 výhod on-line výpisu z registrů:

 1. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda jste nezapomněli na nějakou ze svých půjček, stačí vyplnit registrační formulář, pak už snadno zakoupíte výpis v e‑shopu.
 2. Nejrychlejší možnost, jak se k výpisu z registru dostat – přístup vám bude umožněn okamžitě po připsání platby.
 3. Snadný přístup kdykoliv a odkudkoliv – o výpis si můžete zažádat z pohodlí domova nebo kanceláře.
 4. Možnost průběžného sledování závazků a aktuálního stavu jejich splácení – kontrolovat aktuální stav je ideální jednou měsíčně.
 5. Komplexní přehled o finančních závazcích z obou registrů na jednom místě, na kolikmam.cz si můžete zkontrolovat výpisy jak z Bankovního (BRKI) tak z Nebankovního registru (NRKI).

Kdo může požádat o výpis z registrů?

Fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je plnoletá a způsobilá k právním úkonům. Pokud některou z těchto podmínek žadatel nesplňuje, nebude jeho žádost přijata. Pro prokázání totožnosti žadatele požadujeme platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Zahraniční fyzická osoba se prokazuje cestovním pasem nebo dokladem o povolení k trvalému pobytu v ČR. Fyzická osoba se může při podání žádosti o službu a s tím spojenými činnostmi nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci. Po zástupci jsou požadovány osobní doklady ve stejném rozsahu, v jakém se požadují u fyzické osoby, která je zastupována. Pokud je žadatel zákonným zástupcem klienta, je nutné předložit nějaký doklad.

Právnická osoba může také podat žádost o výpis z registrů a rovněž se může nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci. V takovém případě budete navíc potřebovat i toto oprávnění (plnou moc), že můžete za právnickou osobu jednat, pokud tato informace nevyplývá přímo z výpisu z Obchodního rejstříku. Není-li právnická osoba zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz), je žadatel povinen předložit společně s žádostí výpis údajů o právnické osobě z příslušného registru nebo z jiné evidence (v originále nebo ověřené kopii), který nesmí být starší více než 3 měsíce; po vyřízení žádosti bude žadateli tento výpis vrácen.

Jaké informace výpis z registrů obsahuje?

Výpis z registru je komplexní informační zdroj, který obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii konkrétního člověka/žadatele o úvěr.

Identifikační údaje

Výpis z registru začíná identifikačními údaji – v případě nepodnikající fyzické osoby tedy OSOBNÍMI DATY: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození. Mezi identifikátory je také kód, který je subjektu v registru přidělen. Je-li subjekt podnikatelem, jsou identifikační údaje doplněny o IČO a DIČ.

Souhrnné vyhodnocení úvěrových kontraktů

Výpis z registru dále pokračuje výčtem všech úvěrových kontraktů podle typu operace a jejich fáze: od žádosti, přes odmítnutí, odvolání, existenci až po ukončení. 

Jednotlivé úvěry jsou rozčleněny podle typu operace na Půjčky, Úvěry na bydlení, Podnikatelské úvěry, Finanční a operativní leasingy, Kontokorenty a debety na běžném účtu, Karty a revolvingové úvěry, Účty za služby a faktoring.

Následuje přehled o poměru závazků v jednotlivých registrech a porovnání oproti předchozímu měsíci u Celkové měsíční splátky, Celkové částky dluhu a Nesplacené částky po splatnosti. Ve společném výpise z Bankovního a Nebankovního registru jsou tyto tři položky vypočítané nad oběma registry, tedy jedná se o například celkovou měsíční splátku vypočítanou ze všech úvěrů v BRKI i NRKI. U každé z položek je pak vidět i rozdělení, kolik z té částky je právě v Bankovním či Nebankovním registru.

Všechny částky úvěrů jsou vždy uvedené v národní měně.

Seznam kontraktů

V další části uveden detail každého jednotlivého kontraktu neboli úvěru. Detail každého typu úvěru nejprve zobrazuje položky, které jsou aktuální danému měsíci. Například výše následující splátky ke dni vyhotovení výpisu, Počet zbývajících splátek a další. Mezi těmito položkami jsou však i tzv. maximální vypočítané položky jako Maximální nesplacená částka nebo Nejhorší status. Tyto hodnoty jsou vypočítané z celé historie kontraktu.

Pod tímto výčtem se pak nachází tabulka s profilem splácení. Profil splácení popisuje detailně posledních 24měsíců tedy například trend sumy zbývajících splátek v jednotlivých měsících, na úrovni každého měsíce je pak vidět Nesplacená částka po splatnosti pokud klient své závazky neuhradil včas.

Resumé všech žádostí 

V poslední části je umístěn přehled všech žádostí daného klienta a jeho role. Tedy zda sám žádal o úvěr nebo v žádosti hrál například roli ručitele či spolužadatele. Jsou zde zahrnuty i takové žádosti, které byly finanční institucí odmítnuté nebo těch, které žadatel sám odvolal. Ve fázi odmítnuté a odvolané se pak žádosti zobrazují na výpise ještě 12 měsíců resp. 6 měsíců u žádostí v Nebankovním registru.

Jak požádat o opravu nepřesných či nepravdivých údajů v úvěrových registrech?

Zjistili jste, že informace o vás vedené v registrech BRKI a NRKI jsou chybné, nepřesné či neúplné? Obraťte se na nás s vyplněnou žádostí o opravu nepřesných či nepravdivých údajů. Jakým způsobem nás žádost doručit?

 1. on-line prostřednictvím klientské zóny portálu kolikmam.cz
 2. osobně v Klientském centru CRIF (nezapomeňte si průkaz totožnosti, bez něj nemůžeme vaši žádost vyřídit)
 3. datovou schránkou ID datové schránky: R4QDCBE
 4. poštou (pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na této žádosti úředně ověřen)

Po přijetí vašeho oznámení o zpracovávání nepravdivých či nepřesných informacích v registrech se pokusíme co nejdříve ve spolupráci s danou finanční institucí zjednat nápravu. Nebude-li možno zjednat nápravu, nepravdivou či nepřesnou informaci bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

Co je výpis z registrů BRKI a NRKI?

Výpis z registrů je komplexní přehled o všech úvěrových produktech, které čerpáte nebo o jejichž poskytnutí aktuálně žádáte. Zároveň obsahuje informace o řádných i mimořádných splátkách, informace o splátkách po splatnosti, tedy o úhradě splátek, které neproběhly v souladu s předem dohodnutými podmínkami splácení a další údaje o parametrech vašich úvěrů či žádostí.

Užitečná data pro instituce i klienta

Výpis z registru je užitečným dokumentem pro klienta i finanční instituci. Pokud žádáte o úvěr, ověřují si finanční instituce vaši důvěryhodnost. Zkoumají, zda jste uvedli všechny požadované informace pravdivě a zda jste přiznali všechny závazky, úvěry a kreditní karty, které máte. Finanční instituce mají k dispozici váš výpis z registru, který tyto informace obsahuje. Výpisy z registrů BRKI a NRKI neobsahují informace o vašich příjmech, pouze o závazcích. 

Potvrzení finanční kondice

Výpis z registru je sondou do vaší úvěrové historie. Jestliže dokazuje, že splácíte řádně a včas, máte větší šanci dostat úvěr než ten, kdo splácel své závazky pozdě nebo vůbec. Výpis z registru je dokladem vaší platební solidnosti a podkladem pro úspěšné budování vaší finanční budoucnosti. Buďte obezřetní při spolupráci s finančními institucemi, které s výpisy z registrů nepracují. Nejsou účastníkem jednoho z registrů BRKI a NRKI a výpis z registrů po vás nepožadují. Těžko mohou mít seriózní zájem na tom, aby byl schopen jejich úvěr splácet.

Co můžete ke #kolikmam365 dokoupit?

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Odkud data pocházejí?

Zdroje dat pro BRKI

Údaje použité pro tuto zprávu pocházejí z tradičních úvěrových institucí a bank. BRKI je zkratka pro Bankovní registr klientských informací.

 • Air Bank, a.s.
 • Banka CREDITAS a.s.
 • BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod (CETELEM ČR, a.s.)
 • Česká spořitelna, a.s. (Waldviertler Sparkasse Bank AG)
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • ČSOB stavební spořitelna, a.s.
 • Equa bank a.s./Raiffeisenbank a.s.
 • Fio banka, a.s.
 • Hypoteční banka, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Max banka a.s.
 • mBank S. A., organizační složka (BRE Bank S. A.)
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s
 • MONETA Money Bank, a.s.
 • MONETA Stavební spořitelna a.s.
 • Oberbank AG pobočka Česká republika
 • Raiffeisenbank a.s.
 • Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
 • Sberbank CZ, a.s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
Zdroje dat pro NRKI

Údaje použité pro tuto zprávu pocházejí od nebankovních společností. NRKI je zkratka pro Nebankovní registr klientských informací.

 • AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.
 • ARVAL CZ s.r.o.
 • BMW Financial Services Czech Republic s.r.o.
 • COFIDIS s.r.o.
 • Comfort Money s.r.o.
 • COOL CREDIT, s.r.o.
 • Creamfinance Czech, s.r.o.
 • CreditKasa s.r.o.
 • CreditPortal, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.
 • D. S. Leasing, a.s.
 • EC Financial Services, a.s.
 • ESSOX s.r.o.
 • Fair Credit Czech s.r.o.
 • FCE CREDIT, s.r.o.
 • FlexiFin s.r.o.
 • FRIENDLY CASH, SE
 • Home Credit a.s.
 • IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.
 • Leasing České spořitelny, a.s
 • Lemonero s.r.o.
 • Loan2go s.r.o.
 • Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
 • MONETA Auto, s.r.o.
 • MONETA Leasing, s. r.o.
 • PROFI CREDIT Czech, a.s.
 • PRONTO CREDIT s.r.o.
 • Provident Financial s.r.o.
 • Raiffeisen – Leasing, s.r.o.
 • RCI Financial Services, s.r.o.
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
 • Skip Pay s.r.o.SWISS FUNDS, a.s.
 • ŠkoFIN s.r.o.TOMMY STACHI s.r.o.
 • Toyota Financial Services Czech, s.r.o.
 • UniCredit Leasing CZ, a.s.
 • UNILEASING a.s.
 • VFS Financial Services Czech Republic s.r.o.
 • Zaplo Finance s.r.o.