Zkopírovali jste si nebo naskenovali a pak vytiskli na domácí tiskárně tuzemskou nebo cizozemskou bankovku? Vážně ano? Pak si ale zahráváte s ohněm. Pokud jste totiž nedodrželi kritéria daná platnou vyhláškou centrální banky (1274/2011 Sb.), tak vám dle § 28 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a min hrozí pokuta až do 1 milionu Kč! Sankcionován je rovněž dovoz, přechovávání či rozšiřování nepovolených reprodukcí.  Striktní „rozmnožovací“ pravidla se vztahují i na mince včetně pamětních, na debetní a kreditní karty i na další platební instrumenty. Kdybyste se tou nelegální kopií měny pokusili zaplatit, byť jen z legrace, tak následky by pro vás mohly být ještě o dost dramatičtější. Nejenom penále, ale jako trest třeba i zabavení majetku či odnětí svobody -  viz minulý blog.   A jaké parametry je vlastně nutno dodržet, aby kopie reálných papírových peněz, například pro potřeby divadelního představení, nebyly protizákonné?  No takové, aby se reprodukované bankovky lišily od těch pravých hned na první pohled.

Konkrétně jednostranná reprodukce musí být nejméně o čtvrtinu (+-25 %) větší nebo menší než skutečná bankovka. Navíc z materiálu, který je nezaměnitelný s originálem. Oboustranná kopie už by měla být aspoň 2x menší nebo větší. To pak délka i šířka smí dosahovat max. 50 % nebo minimálně 200 % reálné velikosti pravého platidla. Při zachování stejného rozměru jednostranné reprodukce musí strany svírat úhel menší než 70 stupňů anebo větší než 110º. Místo obdélníka tedy pořádný kosodélník.

Omezení se týká i napodobenin či reprodukcí pouhých částí bankovek. Mimo jiné nesmějí přesahovat 33 % plochy originálních papírových peněz. Zákon ovšem zakazuje platidla nejenom padělat a v obdobných rozměrech reprodukovat, nýbrž je i jakkoli pozměňovat.

Aby bylo zcela jasno, tak paděláním měny se rozumí neoprávněné vyhotovení zcela nové napodobeniny platebního prostředku. Za pozměnění je považována nelegální úprava údajů na existujících platných penězích  - nejčastěji jde samozřejmě o zvýšení hodnoty. Většinou je to provedeno tak, že se k původní číslici připíše 0 (případně nuly) nebo 5. Pachatel tak líčí hlavně na potenciální nešťastníky, kteří s originální měnou nepřicházejí běžně do styku a mohli by tak její pozměněnou verzi považovat za platnou.

Hodně se takto „vylepšuje“ americká měna, protože nehledě na nominální hodnotu mají téměř všechny dolarovky shodnou či obdobnou barvu a rozměr. Výjimkou jsou ne moc známé „archaické“ 500, 1000 či dokonce 10.000dolarové státovky. Ovšem pozor a bacha! Stále mohou platit a… většina Američanů by je určitě považovala za falzifikát, neb v životě viděla maximálně stodolarovku.

Ale zpět. Taktéž papírové platidlo sestavené z částí jiných pravých peněž se považuje za ilegálně pozměněné. Reprodukovat jen pouhý jednotlivý grafický prvek měny je dovoleno pouze na pozadí, které nepřipomíná peníz.

Zhotovení nehmotné - třeba nějaké digitálního plagiátu originální bankovky - pak připouští legislativní normy jen tehdy, má-li při zachování původní velikosti rozlišení maximálně 72 bodů na palec (dpi). A musí být opatřeno – a to úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky – nápisem „Specimen“ čili „Vzorek“.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.