Mediátor je třetím do party mimosoudních řešitelů spotřebitelských sporů. Vedle finančního arbitra a rozhodce. Všechny tři zmíněné varianty nesoudního řešení by měly umět nabídnout levnější a rychlejší verdikty než přetížené a nevýkonné české soudnictví. Mediace (z latinského mediare = být uprostřed) ale nadto umí nastolit mezi aktéry konfliktu dobré a nezkalené vztahy. Mediátor, čili zprostředkovatel, totiž nic nerozhoduje, nepřikazuje. Nedává doporučení ani rady. Neříká, kdo má pravdu. Jeho hlavním posláním je na základě dobrovolnosti zprostředkovat efektivní komunikaci znesvářených subjektů a ty tak dovést k dohodě vycházející z jejich svobodné vůle. Za konečné kompromisní řešení pře, které má podobu mediační dohody, jsou ale odpovědné obě protistrany.

Je to jejich dílo. Mediátor zase ručí za proces, tedy za smírčí jednání, které osobně vede. Musí být nezávislý a zachovávat mlčenlivost. Za „zapsaného mediátora“ se může označovat jen osoba registrovaná ministerstvem spravedlnosti. Musí úspěšně absolvovat zkoušku. Za připuštění k testům se mimochodem platí 5 000 Kč. Člověku, který o sobě neoprávněně tvrdí, že je „zapsaný mediátor“, hrozí pokuta až do 100 000 Kč. Seznam certifikovaných mediátorů je veřejně přístupný na webu ministerstva.

Výslednou mediační dohodu mohou strany sporu předložit ke schválení soudu. Pak se z ní stane závazný dokument. Druhou možností je zajistit její vyhotovení ve formě notářského zápisu tak, aby dohoda nabyla vykonatelnosti.

Mediace je dobrovolným aktem, ale soud ji může iniciovat. Přesněji řečeno: mediaci nemůže nařídit, ale první setkání s mediátorem ano. Ten obou protivníkům nastíní možnosti mediačního procesu. Ti se pak svobodně rozhodnou, zda ho podstoupí.

Mediace je vhodná pro řešení spotřebitelských, sousedských, rodinných, ale i třeba pracovních sporů.  Dokonce má i díky směrnici EU mezinárodní přesah. Jde o službu placenou. Výše odměny je stanovená v mediační smlouvě podepsané aktéry sporu a mediátorem. Úspěšnost mediace dosahuje podle údajů advokátní komory 60 až 70 %. Kdo by chtěl vědět o mediaci v Česku více, může si vyhledat a pročíst příslušný zákon č. 202/2012 Sb.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.