Mediátor je třetím do party mimosoudních řešitelů spotřebitelských sporů. Vedle finančního arbitra a rozhodce. Všechny tři zmíněné varianty nesoudního řešení by měly umět nabídnout levnější a rychlejší verdikty než přetížené a nevýkonné české soudnictví. Mediace (z latinského mediare = být uprostřed) ale nadto umí nastolit mezi aktéry konfliktu dobré a nezkalené vztahy. Mediátor, čili zprostředkovatel, totiž nic nerozhoduje, nepřikazuje. Nedává doporučení ani rady. Neříká, kdo má pravdu. Jeho hlavním posláním je na základě dobrovolnosti zprostředkovat efektivní komunikaci znesvářených subjektů a ty tak dovést k dohodě vycházející z jejich svobodné vůle. Za konečné kompromisní řešení pře, které má podobu mediační dohody, jsou ale odpovědné obě protistrany.

Je to jejich dílo. Mediátor zase ručí za proces, tedy za smírčí jednání, které osobně vede. Musí být nezávislý a zachovávat mlčenlivost. Za „zapsaného mediátora“ se může označovat jen osoba registrovaná ministerstvem spravedlnosti. Musí úspěšně absolvovat zkoušku. Za připuštění k testům se mimochodem platí 5 000 Kč. Člověku, který o sobě neoprávněně tvrdí, že je „zapsaný mediátor“, hrozí pokuta až do 100 000 Kč. Seznam certifikovaných mediátorů je veřejně přístupný na webu ministerstva.

Výslednou mediační dohodu mohou strany sporu předložit ke schválení soudu. Pak se z ní stane závazný dokument. Druhou možností je zajistit její vyhotovení ve formě notářského zápisu tak, aby dohoda nabyla vykonatelnosti.

Mediace je dobrovolným aktem, ale soud ji může iniciovat. Přesněji řečeno: mediaci nemůže nařídit, ale první setkání s mediátorem ano. Ten obou protivníkům nastíní možnosti mediačního procesu. Ti se pak svobodně rozhodnou, zda ho podstoupí.

Mediace je vhodná pro řešení spotřebitelských, sousedských, rodinných, ale i třeba pracovních sporů.  Dokonce má i díky směrnici EU mezinárodní přesah. Jde o službu placenou. Výše odměny je stanovená v mediační smlouvě podepsané aktéry sporu a mediátorem. Úspěšnost mediace dosahuje podle údajů advokátní komory 60 až 70 %. Kdo by chtěl vědět o mediaci v Česku více, může si vyhledat a pročíst příslušný zákon č. 202/2012 Sb.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.