Mediátor je třetím do party mimosoudních řešitelů spotřebitelských sporů. Vedle finančního arbitra a rozhodce. Všechny tři zmíněné varianty nesoudního řešení by měly umět nabídnout levnější a rychlejší verdikty než přetížené a nevýkonné české soudnictví. Mediace (z latinského mediare = být uprostřed) ale nadto umí nastolit mezi aktéry konfliktu dobré a nezkalené vztahy. Mediátor, čili zprostředkovatel, totiž nic nerozhoduje, nepřikazuje. Nedává doporučení ani rady. Neříká, kdo má pravdu. Jeho hlavním posláním je na základě dobrovolnosti zprostředkovat efektivní komunikaci znesvářených subjektů a ty tak dovést k dohodě vycházející z jejich svobodné vůle. Za konečné kompromisní řešení pře, které má podobu mediační dohody, jsou ale odpovědné obě protistrany.

Je to jejich dílo. Mediátor zase ručí za proces, tedy za smírčí jednání, které osobně vede. Musí být nezávislý a zachovávat mlčenlivost. Za „zapsaného mediátora“ se může označovat jen osoba registrovaná ministerstvem spravedlnosti. Musí úspěšně absolvovat zkoušku. Za připuštění k testům se mimochodem platí 5 000 Kč. Člověku, který o sobě neoprávněně tvrdí, že je „zapsaný mediátor“, hrozí pokuta až do 100 000 Kč. Seznam certifikovaných mediátorů je veřejně přístupný na webu ministerstva.

Výslednou mediační dohodu mohou strany sporu předložit ke schválení soudu. Pak se z ní stane závazný dokument. Druhou možností je zajistit její vyhotovení ve formě notářského zápisu tak, aby dohoda nabyla vykonatelnosti.

Mediace je dobrovolným aktem, ale soud ji může iniciovat. Přesněji řečeno: mediaci nemůže nařídit, ale první setkání s mediátorem ano. Ten obou protivníkům nastíní možnosti mediačního procesu. Ti se pak svobodně rozhodnou, zda ho podstoupí.

Mediace je vhodná pro řešení spotřebitelských, sousedských, rodinných, ale i třeba pracovních sporů.  Dokonce má i díky směrnici EU mezinárodní přesah. Jde o službu placenou. Výše odměny je stanovená v mediační smlouvě podepsané aktéry sporu a mediátorem. Úspěšnost mediace dosahuje podle údajů advokátní komory 60 až 70 %. Kdo by chtěl vědět o mediaci v Česku více, může si vyhledat a pročíst příslušný zákon č. 202/2012 Sb.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.