Nezabavitelná částka aneb Dlužníkům zůstává letos více

Pro zmírnění dopadů pandemie COVID 19, například v podobě ztráty zaměstnání či vyčerpání rodinných úspor, schválili čeští zákonodárci i pro letošek několik opatření k ulehčení živobytí dlužníků s hrozící či už běžící exekucí. Doufejme, že to nebylo hlavně proto, že nesplácečů je mnohem více než věřitelů a volby už dost hlasitě klepou na dveře.

Parlament například odložil – opětovně – až do konce června mobiliární exekuce, tedy zpeněžování majetku. Účinnost takzvaného chráněného účtu (více detailů popsáno ZDE) se sice odsunula z předpokládaného dubna až na červenec 2021, ale zato byla znovu zvýšena možnost jednorázového výběru z obstaveného účtu až ve výši 4násobku životního minima místo obvyklého 2násobku. Od poloviny roku by to měl být 3násobek. Další a ne poslední novinkou je stravenkový paušál. Zaměstnavatel ho může jako daňově uznatelný náklad vyplácet zaměstnanci až do hodnoty cca 1500 Kč měsíčně. Odděleně od mzdy, takže ho nelze při exekuci srážet.

Chráněná konta se tak nazývají z toho důvodu, že mají dlužníkům chránit nezabavitelné částky. Aby třeba nebyly exekutorem či exekutory strženy v jednom měsíci dvakrát: jednou z platu, podruhé účtu. Pojďme se podívat, jak se vlastně tato suma počítá a proč může být tento zůstatek v jednom případě vyšší pro člověka v exekuci než u srovnatelného jedince v procesu oddlužení. I touto diskrepancí (nepoměrem) mnozí experti vysvětlují menší než očekávaný zájem neplatičů o řízené oddlužení než o drsnější exekuci. Přitom osobní bankrot neboli oddlužení skýtá řadu jiných a podstatných výhod. Ale zřejmě každoměsíční vyšší tutovka na ruku je pro mnohé nespláceče pádnějším argumentem než nižší, leč vzdálená konečná částka, kterou se během 5letého oddlužení mohou vykoupit z finančního zotročení.

Rovněž nezabavitelná částka se v roce 2021 zvýšila. Tedy další bonus pro dlužníky. A to tím, že vzrostla hodnota dvou ze tří faktorů, ze kterých se počítá. Za prvé se zvedla čistá mzda díky zrušení takzvané superhrubé mzdy a rovněž zvýšením základní slevy na poplatníka. Takže daně ukusují z hrubé mzdy méně než v roce 2020. Za druhé stouply normativní náklady na bydlení – ty se pro účel výpočtu nezabavitelné částky odvíjí od nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel – bez ohledu na to, kde reálně povinný dlužník žije. Toto tabulkové číslo pro rok 2021 činí 6637 Kč. Třetím parametrem konstrukce, který se ale s počátkem nového roku nezměnil, je životní minimum. Zůstalo na 3860 Kč.
Popišme nyní způsob kalkulace nezabavitelné částky pro jednotlivce. Nejprve její základní části. Jde o součet životního minima a normativních nákladů a z něj se vezmou tři čtvrtiny. Od ledna 2021 to celkem činí 7873 Kč (/6637 Kč + 3860 Kč/ x ¾), což je zhruba o 100 Kč více než loni. Pokud ale dlužník vyživuje děti či manželku/manžela, tak za každého se mu základní nezabavitelná částka zvyšuje o třetinu – tedy zhruba (po zaokrouhlení) o 2624 Kč.

Tím to ale nekončí – nezabavitelná částka má kromě základní části i svou pohyblivou složku. Ta povyšuje celkovou částku o dvě třetiny rozdílu mezi čistou mzdou a základní nezabavitelnou částkou. Zbylou třetinu teprve spolknou splátky věřiteli/věřitelům. Jestliže ale exekvovaný vedle dluhů například u bank má i takzvané přednostní pohledávky (třeba výživné, náhrady újmy na zdraví a škody způsobené úmyslným trestným činem, dlužné daně a pojistné vůči státu), tak dostane z rozdílu jenom třetinu jednu a věřitelům připadnou dvě třetiny. U jedince v procesu oddlužení se ale na splátky pohledávek použijí vždy dvě třetiny zmíněného rozdílu, bez ohledu na typ dluhů. Proto exekvovanému bez přednostních pohledávek zůstane z platu po srážkách více než oddlužovanému, jenž má stejnou mzdu a starost o stejný počet vyživovaných. Má-li ale člověk v exekuci také přednostní pohledávky, je na tom z hlediska srážek z příjmů stejně jako nespláceč v osobním bankrotu.

Zmíněný rozdíl mezi čistou mzdou a základní nezabavitelnou sumou má ovšem svůj horní limit. A opět ho určíme na základě nám známých veličin. Je dvojnásobkem součtu životního minima a normativních nákladů. Aktuálně vychází na 20 944 Kč. Vše nad tuto hranici jde automaticky za věřiteli.
Ilustrujme si to na pár příkladech:
A/ Jednotlivec v exekuci s čistou mzdou 13 873 Kč (odpovídá to přibližně aktuální minimální hrubé mzdě 15 200 Kč) bez přednostních pohledávek: Ze mzdy mu po srážkách zbude 11 873 Kč (= 7873 Kč + 2/3 z /13 873–7873/).
B/ Jednotlivec v oddlužení rovněž s čistou mzdou 13 873 Kč: Zbude mu 9 873 Kč. (= 7873 Kč + 1/3 z /13 873–7873/).
C/ Člověk se třemi dětmi a manželkou v exekuci s čistou mzdou 13873 Kč bez přednostních pohledávek: Zbude mu celá čistá mzda, protože jeho základní nezabavitelná částka – tentokrát teoretická – ji převyšuje (7873 + 4 × 2624 = 18 369 Kč).
D/ Jednotlivec v exekuci s čistou mzdou 35 000 Kč s přednostními pohledávkami: Zbude mu 14 871 Kč (≈7873 + 1/3 z (35 000–7873 = 27 127); tento rozdíl ale převyšuje uvedený maximální limit 20 994, proto dělíme na třetiny právě tuto zákonem danou nejvyšší rozdílovou částku a vyšlou třetinku připočteme (7873 + 6998). Věřitel dostane ostatek: (27 127 Kč – 20 994 Kč + 2 × 6998= 20 129 Kč).

Z prezentovaného mimo jiné vyplývá, že právě 14 871 Kč je v současné době maximální nezabavitelnou částkou v oddlužení či v exekuci (u té i s přednostními pohledávkami) pro bezdětného svobodného jedince. To odpovídá čisté mzdě 28 867 Kč a hrubé mzdě téměř 36 tisíc Kč.
Ještě zbývá dovysvětlit, proč je i tak oddlužení ve finále výhodnější než exekuce. Telegraficky a namátkově: Dluhy při oddlužení na rozdíl od exekuce dál nezvyšují úroky a další související nároky. Oddlužovanému může být odpuštěno i více než 70 % neuhrazených pohledávek. Není obstaven účet jeho případného manžela/manželky – partnera/partnerky. Majetek oddlužovaného nesmí být postižen zpeněžením, pokud je získán až po schválení oddlužení. Oddlužení trvá maximálně 5 let (respektive při prodloužení lhůty 5,5 let), zatímco exekuce může probíhat neomezeně dlouhou dobu.

Výpočet nezabavitelné částky je tedy docela jednoduchý. Snažte se ale zacházet s vašimi financemi tak, aby se její kalkulace nikdy netýkala přímo vaší osoby. To už by tak jednoduché nebylo.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.