Půjčili jste kamarádovi, už je to skoro 3 roky. K vracení se příliš nemá. Zato nešetří halasnými sliby, že peníze určitě už brzy do poslední koruny splatí, akorát momentálně… je prostě švorc. Příčí se vám hnát to hned k advokátovi, ale zároveň tušíte, že ohledně dluhů existuje nějaká zákonná 3letá promlčecí lhůta. Nehraje tedy kámoš o čas? Nechce vás náhodou přechytračit? Co s tím, jak se před tímto rizikem pojistit?

Velkou roli hraje fakt, zda jste se dohodli, kdy má být půjčka splacena. Dejme tomu, že jste si plácli na vrácení peněz do 2 let. Pak máte ještě relativně čas, protože ona skutečně 3letá promlčecí lhůta začala běžet až okamžikem, respektive dnem splatnosti, tedy před rokem. Častou chybou věřitelů ovšem bohužel je, že si nedomluví s dlužníkem žádný termín pro vrácení. A to v mylném domnění, že promlčecí lhůta se začne odpočítávat až v momentě, kdy poprvé o úhradu půjčené částky požádají. Ale pakliže by tak učinili třeba až po 4 letech, mohou mít smůlu neb dluh by byl už 1 rok promlčen. Když totiž není výslovně určeno datum splatnosti, tak lhůta pro promlčení startuje hned následující den po vzniku dluhu. Protože to je první den, kdy věřitel už mohl příjemce půjčky k zaplacení vyzvat.

Promlčení finančního závazku ale naštěstí vždy striktně neznamená, že poskytnuté korunky jsou odepsány. Dluh se však stane naturální obligací (viz jeden z předchozích blogů). To značí, že na půjčenou sumu má zapůjčitel sice stále právo, ale už ne nárok. V praxi to znamená, že mu vydlužitel po promlčení peníze vrátit může, ale už nemusí. Suma, kterou by zaplatil po uplynutí lhůty, by tedy definitivně patřila zapůjčiteli. Vydlužitel si nemůže najednou „uvědomit“, že dluh byl v době splátky vlastně promlčený a z tohoto titulu chtít „promlčené“ peníze zpátky.

Mimochodem věřitel se v případě půjčky opravdu dle nového občanského zákoníku správně nazývá zapůjčitel, při úvěru úvěrujícím. A dlužník je vydlužitelem, respektive úvěrovaným. Naštěstí tyto staronové a stále dost matoucí názvy aktérů půjčovacího procesu raději finanční instituce nepoužívají a preferují zřejmé označení „klient“.

Zpátky k promlčenému dluhu. Zákon nijak nezakazuje domáhat se jeho vrácení, i přes promlčení, u soudu. Ten může po posouzení důkazů - a pokud dlužník neuplatní námitku promlčení – věřiteli de facto vrátit nárok na zaplacení dluhu, a to pak rovnou s 10letou promlčecí lhůtou. Tato situace nastává nejčastěji tehdy, když dlužník neodpovídá na poštovní justiční upomínky v klamné víře, že promlčení je automatické.

Vraťme se na začátek. Pokud váš „přítel“ své sliby o vrácení peněz myslí seriózně, tak ať to dokáže tím, že dluh formálně uzná. To lze dokonce i po jeho promlčení. Stačí lakonicky: „Já, níže podepsaný, uznávám svůj dluh ve výši …, který mi vznikl (datum) za věřitelem XY tak, že (stručně popsat, jak k zápůjčce došlo) ….“ Tím se stanoví nová promlčecí lhůta, a to rovněž 10letá počítáno od data sepsání dlužního úpisu či od nově stanovené splatnosti. Uznání dluhu, nebo jeho části, lze prokonat nejenom písemně. Pokud úvěr ještě není promlčen, stačí zaplacení byť jen symbolické části dluhu či úroku. Toto uznání činem či gestem (ne slovy, textem) se nazývá konkludentní. Kdybyste se náhodou někdy s tímto pojmem setkali, tak ať aspoň tušíte. Pro více detailů doporučuji pročíst relevantní pasáže civilního kodexu začínající § 629 a § 2053.

Dodejme, že uznání dluhu neznamená žádný zánik původního závazku a vznik nového. Je to jen jedna z forem zajištění a pro dlužníka je tento akt dobrovolný. Jde o důkaz jeho dobré vůle dodržet slovo.

Ideální pro věřitele je, když dlužník sepíše uznání dluhu rovnou u notáře, nejlépe s výslovným příslibem zaplatit a se svolením k vykonavatelnosti. Takovýto zápis může mít později povahu exekučního titulu, což značně urychlí a zefektivní vymáhání peněz soudně v případě včasného nezaplacení. Zkrátka před soudci už nemusí věřitel nic dokazovat, neb dlužník svůj dluh uznal.

Nakonec ještě pár poznámek. Promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřiteli v uspokojení ze zástavy, kterou byl dluh jištěn. Uznání dluhu je možné sepisovat opakovaně a tím promlčecí lhůtu dále prodlužovat, třeba do nekonečna. Vůči ručiteli je potvrzení dluhu účinné jen tehdy, pokud s ním vyslovil souhlas. Jestliže v potvrzení finančního závazku nejsou zmíněny úroky, vztahuje se pouze na jistinu. V některých případech nový občanský zákoník uznání dluhu nepřipouští. Týká se to například pohledávky ze sázky nebo ze zápůjčky či úvěru poskytnutých vědomě k sázce.

 

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.