Online informace o dluzích nabízí vedle Kolikmam.cz i sociální a finanční správa

Už jen pár týdnů – do konce listopadu 2023(!) – potrvá jedinečná šance výhodně se zbavit starých dluhů u sociální a celní správy, u finančních i obecních úřadů a také peněžních závazků vůči soudům či vězeňské službě. A to opět zaplacením jen původní dlužné částky, bez úhrady následných sankcí, úroků z prodlení a tentokrát i režijních nákladů. O třetím Milostivém létě (odstartovalo 1. července 2023) majícím odbourat zmíněný typ „břemen“ po splatnosti vzniklých do září 2022 se toho dopředu napsalo dost. Nyní dozrál čas na pár tipů z praxe.

Teprve v průběhu tohoto 3. dílu státní odpustkové kampaně, který se nyní týká zejména exekucí daňových a správních – už tedy ne soudních – byly spuštěny dvě oddlužovací online služby. Škoda jejich užitečnost nezmínit. Tím spíš, že dluhová amnestie se nemá v nejbližších letech v Česku opakovat. Navíc – do konce října jen část nárokových plátců daňovou a poplatkovou milost využila: u „sociálky“ polovina OSVČ/živnostníků a třetina zaměstnavatelů, u „finančáku“ dokonce jen sotva 1 %. Doufejme, že mocným finišem svou bilanci dlužníci vylepší.

Dosavadní slabší zájem lze vysvětlit i tím, že někteří lidé a podnikatelské subjekty z různých důvodů vůbec netuší, že mají někde nějaké nedoplatky. Na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a speciálním webu Finanční správy (Online finanční úřad) to ale s e‑identifikací například přes BankID či datovou schránku lze zjistit téměř okamžitě. Jen pár kliků trvá na obou webech rovněž přihlášení se do Milostivého léta III. Jinak než přes zmíněné portály se registrovat (až na výjimky) vlastně ani nelze. Skrze datovku jde odhalit a následně řešit i nezahlazené „sekery“ u soudu, celníků či vězeňské služby.

Ne každý dlužník také ví, že pokud pro úhradu původní výše dluhu zvolí splátkový kalendář (možnost pro závazky nad 5000 Kč), bude mu stačit, když první platbu pošle do 31. prosince 2023. Každou další splátku pak ale nutně nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce. Jinak vypadne z omilostňujícího kola ven. I budoucí „splátkař“ se ale do odpustkové akce musí zaregistrovat nejpozději do konce listopadu.

Jednorázová úhrada by zase měla být poslána nejdříve v den zaevidování. Aby bylo dotyčným úřadům zřejmé, že byla provedena v rámci Milostivého léta. Pro „jednorázovku“ ale vyprší platební lhůta už s posledním listopadovým dnem.

Připomeňme, že zatímco o pardon pro příslušenství daňových dluhů (u finanční či celní správy) smí žádat jen fyzické osoby, tak u správy sociálního zabezpečení se mohou do procesu odpouštění pokut a úroků zapojit také dlužící firmy. Ne zaměstnanci, neb za ně odvádí sociálko zaměstnavatel. Dlužit tedy nemohou. Nicméně na portálu ČSSZ se mohou dopídit toho, zda je k účasti na pojištění jejich podnik přihlásil. Je-li živnostník zároveň i zaměstnavatelem, podává oddlužovací přihlášku sociálce za „oba“ plátce samostatně.

Milostivé léto III může využít i neplatič v insolvenci. Je však nutné, aby za něj nezaplacené pojistné uhradila třetí osoba. Podrobnější informace o této příležitosti jsou opět publikovány na webu ČSSZ. K uvedeným e‑službám sociální a finanční správy se hodí doplnit, že online informace o dluzích nejsou v Česku žádnou novinkou. Okamžité údaje o finančních závazcích – tentokrát u bankovních, nebankovních i splátkových institucí – nabízí klientům prostřednictvím výpisů z registrů BRKI, NRKIREPI už řadu let tento portál Kolikmam.cz provozovaný společností CRIF. Veškeré jeho služby lze vyřídit i osobně v klientském centru. Využít je možné také datovou schránku a telefonního operátora.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.