Právo k datovce je podepsaný bianco šek. Udělte ho jen prověřeným!

Můžete někomu právoplatně potvrdit, že mu dlužíte nějakou smyšlenou sumu peněz, aniž byste si toho byl vědom? Či například nevědomky přiznat třetí osobě vykonstruované majetkové nároky, podepsat dohodu ve váš neprospěch, vzdát se možnosti odvolání nebo se dokonce bez jakéhokoliv tušení nechat legálně rozvést? Ano, stát se to může prostřednictvím vaší datové schránky (DS). A opravdu o tom nemusíte vůbec vědět! Jediným jejím vlastníkem jste sice jenom vy, avšak uživatelů, kteří výše uvedené dokáží za vás spáchat, může mít více. Právě tolik, na kolik dalších jedinců jste jako oprávněná osoba delegoval práva s vaší datovkou nakládat. Stupeň rizika je pak dán tím, jakými konkrétními pravomocemi jste tyto takzvané pověřené osoby vybavil.

Hypotetický příklad: Manžel určí v nastavení své DS pověřenou osobou s kompetencí k odesílání datových zpráv svou zákonnou manželku. Je totiž příliš zaneprázdněn a chce, aby se mu o ni starala, kontrolovala ji. Žena toho ale zneužije. Bez jeho vůle a vědomí – zato jeho jménem – sepíše návrh na rozvod. A z mužovi datovky jej odešle do datové schránky příslušného soudu. Podání sice není (ani v tomto případě nemusí být) mužem elektronicky podepsáno, jenomže soud v tomto případě v souladu se zákonem aplikuje fikci e‑podpisu. Vychází z toho, kdo je držitelem datové schránky, ze které rozvodové podání dorazilo. Čili kdo je oprávněnou osobou. A tou je neoddiskutovatelně manžel. Takže dle judikatury bude s dotyčnou datovou zprávou nakládat tak, jako by ji podepsal a zaslal právě on.

Z doručenky je sice patrné, že návrh neodeslal muž, nýbrž jím pověřená osoba, na to však orgán veřejné moci nebude brát zřetel. Není to pro něj podstatné. Manželce následně postačí vyjádřit s návrhem souhlas. K dokonání rozvodu bez ponětí manžela (při deklarované shodě ohledně společného jmění, bydlení, případně péče o nezletilé potomky…) nic už bránit nemusí. Role v tomto dramatu lze obrátit. Pikle na úkor své krásnější polovičky může přes datovku kouti samozřejmě i její choť – abychom to tedy genderově vyvážili. V obou případech jde jen o názornou ilustraci existujícího rizika.
A tím je hrozba, že pověřujete-li nějakého kolegu či příbuzného právem odesílat za vás datové zprávy, tak jej vlastně vybavujete generální plnou mocí ke všem právním úkonům, které lze na vaše konto skrze datovku učinit. Navíc: i když jste vlastník datovky, tak nemáte možnost kontrolovat historii přihlášení jednotlivých uživatelů. Jste bez šance zjistit, kdo dotyčnou zprávu odeslal či si třeba jiné příchozí sdělení přečetl. Samotné datovky, respektive jejich provozovatel (od dubna 2023 Digitální a informační agentura) to vědí. Z neznámého důvodu si to ale nechávají jen pro sebe.

On vůbec celý systém DS funguje primárně pro přenos datových zpráv mezi datovými schránkami, s dopadem na jejich držitele. Není cílen na komunikaci konkrétních lidí; tím se odlišuje od klasického e‑mailu. Odesílateli i adresáty jsou de facto vždy samotné datovky. Nikoliv nutně jedinci, kteří obsah datové zprávy vytvářejí a rozhodují, kdy a kam mají být zaslány. Přes datovku prostě komunikujete s úřadem, ne s úřednicí XY.
Ještě hazardnějším uživatelem datovky než pověřená osoba může být její takzvaný administrátor. Ten má totiž stejně jako majitel mandát ke stanovování dalších pověřených osob. Může tedy rozšiřovat jejich okruh bez souhlasu i vědomí vlastníka datové schránky. Funkci administrátora nicméně využívají především právnické osoby, tedy podniky. Většinou je to někdo z IT oddělení.

Majitel datové schránky by se měl mít na pozoru nejenom před nesolidními pověřenci, ale obecně před hackery a dalšími internetovými útočníky. Zvážit, zda k přihlašování aplikovat nejsnadněji napadnutelnou metodu: tedy kombinaci jméno-heslo. Škodlivé programy ji totiž umějí odposlechnout. Bezpečnější je logovat se přes digitální identitu občana (bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, eObčanka…) a iniciační techniku jméno-heslo v nastavení DS preventivně zakázat.

Pokud člověk opravdu nutně potřebuje, aby mu s obsluhou jeho datovky někdo asistoval, tak by tomuto pomocníkovi místo předání vlastního přístupového klíče měl založit přístupový účet. Při otevírání datové schránky přes url řádek se má uživatel ujistit, zda se neocitl na nastrčeném podvodném webu. Nedoporučuje se využívat adresy začínající jen zkratkou http, tedy bez „s“ na konci. Jsou nešifrované.

Vyhněte se nahazování datovek na cizím počítači, jehož aplikace nemáte pod kontrolou. Je-li to nezbytné, nastavte si předem doma přístup přes jednorázová hesla. PC, které vám neříká pane, pro jistotu před využitím restartujte. Tím vypnete softwary nastartované přechozím uživatelem, typicky v internetové kavárně. Pozor na nastrčené soukromé špionské hotspoty tvářící se jako veřejná Wi-Fi síť. Zvládá je vytvořit každý smartphone v rukou podvodníka.
Správce datovek dokonce uživatele nabádá k tomu, aby před otevřením DS na svém počítači ukončili ostatní aplikace a pro sichr zavřeli všechna další okna v prohlížeči. Ideální je internetový browser rovnou shodit a znovu nahodit. Sečteno a podtrženo: zvýšená ostražitost ohledně datovek je vzhledem k tomu, jakou spoušť může jejich zneužití napáchat, určitě na místě. Nejdřív prověřit, pak pověřit!

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.