Předčasné splacení úvěru bude levnější, někdy i zdarma

Zemětřesení v půjčkách. Nová doba úvěrová. Zánik lichvy v Čechách. Čistka malých nebankovních poskytovatelů. Erupce bankovní byrokracie. Konec dlužnického pekla. Apokalypsa mikropůjček. Podobnými bombastickými titulky charakterizují mediální články dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru. Začne platit, respektive nabude účinnosti, 1. prosince 2016. Jde o hezkých pár měsíců přenošené dítě. Původně totiž měl tento kodex opustit lůno českého parlamentu už letos na jaře. Zdržení budiž indicií, čili náznakem, že nové paragrafy naši zákonodárci vypiplali téměř k dokonalosti. Praxe teprve ukáže.

Převratných změn přinese norma opravdu přehršel: Sankce za opožděné splátky se sníží a dostanou strop. Důsledky neplatnosti smlouvy kvůli neschopnosti splácet budou pro vydlužitele příznivější, pro zapůjčitele naopak (o tom, kdo je zapůjčitel či vydlužitel viz předchozí blogy).

Pod novou legislativu spadnou i úvěry do 5 000 Kč. Nově také hypotéky. Nebankovní poskytovatelé půjček budou muset mít licenci. Hlídat a trestat je bude Česká národní banka, nikoliv už Česká obchodní inspekce. Mezi významné novinky bude patřit rovněž právo dlužníka na předčasné splacení hypotéky v některých případech zcela zdarma. V jiných aspoň výhodněji než dříve. O této novotě se chci zmínit podrobněji. Zdarma, tedy bez penalizace a dalších nákladů, bude mít klient zákonný nárok předčasně splatit každoročně až čtvrtinu hypotéky. S tou podmínkou, že úhrada bude provedena během měsíce před výročím uzavření smlouvy.

Toto pravidlo bude platit pro všechny nové hypotéky uzavřené po 1. prosinci 2016. Vztahovat se bude rovněž na všechny starší spotřebitelské úvěry na bydlení s variabilní zápůjční sazbou. Hypotéky s pevnou úrokovou sazbou podepsané před 1. prosincem budou ale muset počkat na vypršení lhůty fixace.

Konec fixace ale nabídne úvěrovaným dle § 117 příslušného zákona ještě více: A to potenciál uhrazení zdarma celé zbývající hypotéky v 3měsíční lhůtě poté, co jim poskytovatel půjčky sdělil novou výši úroků.

Další eventualitou pro předčasné uhrazení hypotéky bez pokut a poplatků je výrazné snížení schopnosti dlužníka splácet v důsledku nemoci nebo invalidity – jeho samotného nebo jeho partnera/manžela. „Polehčující okolností“ v tomto smyslu je i smrt dlužníka či partnera. Aby bylo zcela jasno. Právo splatit zcela, částečně a kdykoliv spotřebitelský úvěr existuje již nyní. Nová pravidla ale toto oprávnění rozšiřují i na hypotéky a mikropůjčky. A nově také upravují nárok věřitele na náhradu vzniklých nákladů. Místo nutných a objektivně odůvodněných nákladů nastupují účelně vynaložené náklady. Tyto výdaje nová legislativa, na rozdíl od své předchůdkyně, konkrétně limituje. Výslovně říká, že nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky, jestliže do konce půjčky zbýval více než 1 rok.  Při kratší době nebude moci hodnota náhrady přesáhnout 0,5 %.

Ale pozor!  Aby to nebylo pro pilné a pozorné čtenáře nových zákoníků příliš jednoduché, tak zmíněné konkrétní meze se netýkají hypoték. Mrzet je to ovšem nemusí. Legislativci totiž na poslední chvíli protlačili do kodexu ohledně spotřebitelských úvěrů na bydlení jinou horní hranici: U hypoték starších 24 měsíců, u kterých předčasné splacení souvisí s prodejem zainteresované nemovitosti (té, která byla hypotéčním úvěrem financována nebo hypotéku zajišťovala), nárok věřitele na náhradu nákladů nesmí přesáhnout 1 % z doplacené hodnoty. Maximálně lze přitom nárokovat 50 000 Kč.

K tomu všemu nastupující zákonná norma pro všechny spotřebitelské úvěry, včetně těch na bydlení, nařizuje, že požadavek finanční instituce nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do původně sjednaného konce půjčky; v případě hypotéky od předčasného zaplacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba. Shrnutí: Za předčasné splacení úvěru by už spotřebitel neměl být „finančně trestán“. Naopak. Měl by na tom vydělat, minimálně neprodělat. O dalších účincích čerstvé regulace příště.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.