Předčasné splacení úvěru bude levnější, někdy i zdarma

Zemětřesení v půjčkách. Nová doba úvěrová. Zánik lichvy v Čechách. Čistka malých nebankovních poskytovatelů. Erupce bankovní byrokracie. Konec dlužnického pekla. Apokalypsa mikropůjček. Podobnými bombastickými titulky charakterizují mediální články dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru. Začne platit, respektive nabude účinnosti, 1. prosince 2016. Jde o hezkých pár měsíců přenošené dítě. Původně totiž měl tento kodex opustit lůno českého parlamentu už letos na jaře. Zdržení budiž indicií, čili náznakem, že nové paragrafy naši zákonodárci vypiplali téměř k dokonalosti. Praxe teprve ukáže.

Převratných změn přinese norma opravdu přehršel: Sankce za opožděné splátky se sníží a dostanou strop. Důsledky neplatnosti smlouvy kvůli neschopnosti splácet budou pro vydlužitele příznivější, pro zapůjčitele naopak (o tom, kdo je zapůjčitel či vydlužitel viz předchozí blogy).

Pod novou legislativu spadnou i úvěry do 5 000 Kč. Nově také hypotéky. Nebankovní poskytovatelé půjček budou muset mít licenci. Hlídat a trestat je bude Česká národní banka, nikoliv už Česká obchodní inspekce. Mezi významné novinky bude patřit rovněž právo dlužníka na předčasné splacení hypotéky v některých případech zcela zdarma. V jiných aspoň výhodněji než dříve. O této novotě se chci zmínit podrobněji. Zdarma, tedy bez penalizace a dalších nákladů, bude mít klient zákonný nárok předčasně splatit každoročně až čtvrtinu hypotéky. S tou podmínkou, že úhrada bude provedena během měsíce před výročím uzavření smlouvy.

Toto pravidlo bude platit pro všechny nové hypotéky uzavřené po 1. prosinci 2016. Vztahovat se bude rovněž na všechny starší spotřebitelské úvěry na bydlení s variabilní zápůjční sazbou. Hypotéky s pevnou úrokovou sazbou podepsané před 1. prosincem budou ale muset počkat na vypršení lhůty fixace.

Konec fixace ale nabídne úvěrovaným dle § 117 příslušného zákona ještě více: A to potenciál uhrazení zdarma celé zbývající hypotéky v 3měsíční lhůtě poté, co jim poskytovatel půjčky sdělil novou výši úroků.

Další eventualitou pro předčasné uhrazení hypotéky bez pokut a poplatků je výrazné snížení schopnosti dlužníka splácet v důsledku nemoci nebo invalidity – jeho samotného nebo jeho partnera/manžela. „Polehčující okolností“ v tomto smyslu je i smrt dlužníka či partnera. Aby bylo zcela jasno. Právo splatit zcela, částečně a kdykoliv spotřebitelský úvěr existuje již nyní. Nová pravidla ale toto oprávnění rozšiřují i na hypotéky a mikropůjčky. A nově také upravují nárok věřitele na náhradu vzniklých nákladů. Místo nutných a objektivně odůvodněných nákladů nastupují účelně vynaložené náklady. Tyto výdaje nová legislativa, na rozdíl od své předchůdkyně, konkrétně limituje. Výslovně říká, že nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky, jestliže do konce půjčky zbýval více než 1 rok.  Při kratší době nebude moci hodnota náhrady přesáhnout 0,5 %.

Ale pozor!  Aby to nebylo pro pilné a pozorné čtenáře nových zákoníků příliš jednoduché, tak zmíněné konkrétní meze se netýkají hypoték. Mrzet je to ovšem nemusí. Legislativci totiž na poslední chvíli protlačili do kodexu ohledně spotřebitelských úvěrů na bydlení jinou horní hranici: U hypoték starších 24 měsíců, u kterých předčasné splacení souvisí s prodejem zainteresované nemovitosti (té, která byla hypotéčním úvěrem financována nebo hypotéku zajišťovala), nárok věřitele na náhradu nákladů nesmí přesáhnout 1 % z doplacené hodnoty. Maximálně lze přitom nárokovat 50 000 Kč.

K tomu všemu nastupující zákonná norma pro všechny spotřebitelské úvěry, včetně těch na bydlení, nařizuje, že požadavek finanční instituce nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do původně sjednaného konce půjčky; v případě hypotéky od předčasného zaplacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba. Shrnutí: Za předčasné splacení úvěru by už spotřebitel neměl být „finančně trestán“. Naopak. Měl by na tom vydělat, minimálně neprodělat. O dalších účincích čerstvé regulace příště.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.