Ptáte se, co je DIP? Daňová obálka pro odvážnější investice na stáří

Daňová podpora klientem přímo vybraných progresivnějších investic, ale i peněžitých vkladů. Vyšší zhodnocení a také rizika. Minimálně 10letá vázanost a 60 let věku pro čerpání. Zaměstnavatel může přispět, stát ne. To jsou hlavní znaky letošní novinky v segmentu spoření na stáří – dlouhodobého investičního produktu.

Daňový základ pro rok 2024 si nově budete moct zredukovat také svými přímými investicemi do fondů, akcií, dluhopisů i dalších cenných papírů obchodovaných na tuzemských a zahraničních burzách, nebo jinak regulovaných. Nárok na daňovou vratku vám poprvé mohou generovat dokonce i peněžité vklady na spořicích a termínovaných účtech. Podmínku ovšem je, že si zmíněné finanční instrumenty nechát zaevidovat do takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP). Má to ale háček. Prostředky z něj nebudete moci čerpat minimálně 10 let a zároveň ne dříve než po svých 60. narozeninách. Kupříkladu dnešní třicátníci a třicátnice s nimi budou moct – bez sankcí – volně nakládat až za 30 let.

Touto novinkou, jejiž obdoba například ve Velké Británii (Individual Savings Account) a USA (Individual Retirement Account) úspěšně funguje už léta letoucí, chce stát motivovat spotřebitele k výnosnějším investicím. Ty jsou oproti víceméně konzervativnímu – a co se týče počtu smluv stále méně populárnímu doplňkovému penzijnímu spoření (DPS) nebo jeho předchůdci v podobě penzijního připojištění (PP) – také riskantnějšími.

Edukace i stimul pro kapitálový trh

Druhým cílem DIP je zainteresovat více drobných investorů do trvanlivějších investic na českém kapitálovém trhu, přímo v praxi je finančně edukovat a dotyčný ekonomický sektor akcelerovat. Třetím důvodem, který však zákonodárci nahlas neradi zmiňují, je otazník až vykřičník ohledně budoucí hodnoty státem vyplácených starobních penzí. Ty jsou totiž hrazeny především povinným průběžným důchodovým pojištěním, které představuje takzvaný I. důchodový pilíř. Jenomže jeho perspektiva je vzhledem ke klesajícímu podílu populace v produktivním věku, a naopak rostoucí armádě penzistů, dost pesimistická. Znamená to, že peněz na důchody v Česku zkrátka a dobře nebude dostatek.

Z uvedených příčin investorsky odvážnější a flexibilnější DIP od letoška rozšiřuje paletu dobrovolných, ale daňově dotovaných privátních produktů spoření na stáří. Řadí se ke zmiňovanému penzijku a ke kapitálovému životnímu pojištění (ŽP) a posiluje III. důchodový pilíř. (Kdybyste náhodou chtěli řešit II. důchodový pilíř, tak vás zklameme. V roce 2016 byl zrušen.)

I tak je příjemné vědět, že vám DIP v delším časovém horizontu umožňuje samostatnější a svobodnější volbu profitabilnějších investic, než si mohou dovolit zákonem při zdi držené penzijní společnosti a fondy, respektive jejich správci. Na potlesk pro DIP je nicméně ještě brzy. Vedle jeho zřetelných benefitů číhají pod hladinou i jistá úskalí, třeba „velkorysost“.

Sdílený odpočet i příspěvek zaměstnavatele

Rádi byste o DIP získali hlubší znalosti? Tady máte konkrétní příklad: maximální daňový odpočet pro DIP ročně činí 48 tisíc Kč investovaných prostředků. Při 15% dani pro fyzické osoby to pro vás znamená úsporu 7 200 Kč. Jenomže tento odečitatelný limit platí od 1. ledna tohoto roku pro všechny státem subvencované seniorní produkty dohromady. Přitom do loňska dosahoval odděleně pro DPS a PP 24 tisíc Kč a pro ŽP dalších 24 tisíc Kč. Potenciální souhrnný daňový stimul se tedy letos vůbec nezvýšil, jen ho lze volně nasměrovat buď do jednoho, nebo kombinace více spořicích instrumentů.

Také si uvědomte, že u penzijka jsou daňově zvýhodněné až částky nad úložku nutnou pro získání maximálního státního příspěvku. Jeho výše vzroste od července 2024 z 230 Kč na 340 Kč při ukládání 1 700 Kč měsíčně. U DIP tato přímá finanční injekce státu není. Konstantní, ovšem nově také sdílený, zůstává vedle daňového odpočtu i maximální příspěvek zaměstnavatele. Pro DIP, DPS i ŽP se v součtu uznatelného nákladu jedná o 50 tisíc Kč ročně. Stále ale skýtá nespornou výhodu tím, že z něj zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusí odvádět sociální nebo zdravotní pojištění. Kdyby ale firma chtěla o daných 50 tisíc Kč ročně zvýšit svému pracovníkovi plat, tak by její náklad i s odvody narostl na 66 900 Kč. Zaměstnanec by pak po srážkách dostal pouze 36 700 Kč.

Dodanění za předčasný výběr

Poměrně striktním pravidlem je, že i veškeré výnosy investičních a vkladových produktů jako dividendy, úroky a další zařazených do režimu DIP musí v DIP také zůstat. V případě jejich výběru zákon přikazuje vrácení veškeré dříve uplatněné daňové podpory. Až 10 let zpětně. Pod sankcí je převod i pouhé 1 Kč. Oddanění by při nedodržení uvedené podmínky 10/60 let – minimální doby nedotknutelnosti vložených investic a zároveň minimálního věku investora pro čerpání z DIP – následovalo jakbysmet. Zpětnému zdanění by podléhal samosebou i příspěvek zaměstnavatele, ale už ne dodatečnému odvodu pojistného. Možná, že se právě z tohoto důvodu DIP stane také nástrojem daňové optimalizace.

Pro nový finanční nástroj se v Evropě nepodařilo prosadit standardní „portfoliový přístup ke zdanění“. A tak prodejem do něj zahrnutých aktiv nabytých před méně než 3 lety (časový test) nebo překračující roční limit 100 tisíc Kč (hodnotový test) může vzniknout daňová povinnost. Taxa přitom musí být zaplacena z prostředků mimo DIP, respektive z jiného vašeho účtu. Jinak by se jednalo zakázané vyvedení peněz.

Do DIP lze zařadit i déle existující stávající investiční smlouvy a produkty. Tím je ale nejméně na dekádu omezena možnost převodu už zainvestovaných sum, na které přitom nebyla inkasována žádná daňová úleva. Proto je vhodné, abyste tato aktiva předem přehodili mimo schéma DIP a neomezovali tak svou likviditu. Migrace mezi DIP různých poskytovatelů je dovolena bez dodanění. Vždy však s novým DIP začne běžet také nová, minimálně 10letá uzavírací lhůta.

Jen s licencovaným partnerem

Poskytovat DIP smí jen oprávněné instituce licencované Českou národní bankou, v opačném případě jim hrozí pokuta. Jde především o banky, kampeličky, obchodníky s cennými papíry nebo investiční společnosti. Jejich aktuální seznam je publikován na webu centrální banky. Odhalit falešného neregulovaného distributora DIP nabízejícího „daňově zvýhodněné investice“ by tedy neměl být pro obezřetné retailové investory problém.

Těm navíc experti radí, aby s využitím DIP ještě pár měsíců počkali, než do segmentu vstoupí více významných a renomovaných hráčů s prověřenou historií, například banky. Silnější konkurence na trhu by totiž měla nejenom rozšířit sféru možných investic a výhod, ale i srazit poplatky jak za jednotlivé nákupy cenných papírů, tak za správu celého portfolia. Pokud by totiž ve svém souhrnu převyšovaly daňovou pobídku, což u některých raných poskytovatelů DIP při předpokládaném růstu objemu spravovaného majetku klienta za pár let hrozí, tak by vlastně existence DIP ztratila smysl.

Po pravdě řečeno, dlouhodobý investiční produkt žádným novým finančním produktem ve své podstatě není. Jde o daňovou evidenci začleněných investičních instrumentů. To prozrazují i jeho původně navrhované názvy jako „účet dlouhodobých investic“, nebo „investiční penzijní účet“. Nepředstavuje ani žádnou revoluci v dlouhodobém spoření. V budoucnu by ale mohl představovat vítanou diverzifikaci cest vedoucích k finančnímu zabezpečení ve stáří. Zejména pokud by se zvedla jeho daňová podpora a rozšířilo portfolio povolených investic. Pak by se DIP přiblížil ke svým západním vzorům.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.