Rozhodčí řízení je jednou z možností mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jde o dobrovolnou volbu obou stran - poskytovatele produktu/služby a zákazníka - která by měla šetřit v případě sváru čas a peníze. Zkrátka z hlediska poplatků levnější a z hlediska procesu rychlejší varianta než je soud. A také méně formální. Ještě před třemi lety se ale z hlediska klientů jednalo o poměrně obávanou alternativu s nechvalnou pověstí. Často byla aplikována také u rozepří týkajících se nebankovních půjček. Klienti se většinou zbavili možnosti soudního procesu tím, že nevědomky podepsali rozhodčí doložku umístěnou na nenápadném místě někde v obecných obchodních podmínkách a rafinovaně napsanou malým, téměř nečitelným písmem. Jméno rozhodce nebylo konkrétně uvedeno, mnohdy byl nakonec propojen s advokáty věřitele. Soudní přezkum rozhodčích nálezů byl prakticky nemožný.

Docházelo i k případům, kdy rozhodce vynesl verdikt ve prospěch věřitele téměř bezprostředně po nezaplacení pouhé jedné splátky. Přiznal mu nemravné úroky a sankce. Dříve než dlužník stačil vůbec zareagovat, byl jeho majetek zabaven exekutory. Tyto dnes už nelegální praktiky změnila výrazně „prospotřebitelská“ novelizace zákona o rozhodcích, která nabyla účinnosti v dubnu 2012 a také následné výroky Nejvyššího i Ústavního soudu.

V současné době už musí být rozhodčí smlouva (rozhodčí doložka nebo smlouva o rozhodci) na samostatné listině. Podnikatel má povinnost s dostatečným předstihem spotřebiteli vysvětlit možné důsledky podpisu.

 

Rozhodcem ve spotřebitelském sporu by měla být konkrétně určená fyzická osoba s právnickým vzděláním. Měla by být evidována v aktualizovaném seznamu rozhodců, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Výjimku má pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře, což je sice právnická osoba, ale zřízená speciálním zákonem a navíc řešící především spory mezi podnikateli. V nedávné minulosti se běžně stávalo, že rozhodčí doložka pouze uváděla, že sporné záležitosti bude rozhodovat rozhodce jmenovaný soukromou společností XY, tedy privátní právnickou osobou.

Dnes už může být rozhodce z projednávání sporu vyloučen, pokud existují pochyby o jeho nepodjatosti. Přelomovou novinkou pak je, že rozhodčí nález je možné nechat přezkoumat soudem.    Rozhodčí smlouva musí dále mimo jiné obsahovat údaje o způsobu zahájení rozhodčího řízení, o nákladech a místu jeho konání.  Pokud výše uvedené náležitostí nemá, může soud rozhodčí nález zrušit. Spotřebitel se přitom může obrátit na soud s návrhem na zrušení rozhodčího nálezu do 3 měsíců od jeho doručení.

Jestliže je rozhodčí nález důvodem k exekuci a soud ho posléze označí za neplatný, zastavuje se i exekuce. Dlužníkovi jeho dluh nezaniká, ale odečtou se z něj všechny případné poplatky za exekutory, rozhodce a advokáty. Jde často o sumu, která výrazně převyšuje původní dluh, takže může být významnou úsporou. A také novou šancí pro dlužníka k řádnému vypořádání dluhu. Věřitel se musí v případě zablokované exekuce místo na rozhodce obrátit na soud.

U soudu má dlužník možnost vznést námitku promlčení. V případě, že původní dlužnou částku spolu se zákonným úrokem z prodlení dlužník už uhradil, může soud žalobu věřitele zamítnout. Pakliže soud dlužníkovi nařídí dluh uhradit, může ten po prokázání obtížné situace dosáhnout plnění ve splátkách.

Soudy by sice u exekucí měly samy aktivně přezkoumávat platnost rozhodčího nálezu, mnohdy na to ale nemají kapacity. Proto by se na ně měl dlužník v exekuci sám aktivně obrátit.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.