Startuje další dluhová amnestie; týká se daní, sociálky, někde poplatků

Začalo třetí oddlužovací Milostivé léto. Až nyní se ale trefilo svým termínem do toho kalendářního. Jelikož to první se konalo na přelomu let 2021/2022 a druhé kolo startovalo jen pár měsíců poté: v září 2022.

Rozdílů je ale mnohem více. Předchozí státní akce (přidaly se ale i komerční banky) odpouštěly penále a úroky při zaplacení jistiny, tedy původní výše, u dluhu v exekuci. Aktuální kampaň nabízí odpustky pro takzvané příslušenství dluhu (zahrnuje vedle sankcí a úroků i náklady řízení) při uhrazení alespoň základní dlužné daně či dlužného sociálního pojištění. Už se tedy netýká nedobytných závazků u státních, respektive veřejnoprávních institucí vymáhaných soudními exekutory.
Nedoplatků na dani vzniklých do 30. září 2022 se mohou zbavit fyzické osoby, a to i ty podnikající. Tedy vedle nepodnikajících občanů také živnostníci a OSVČ. Od nedoplatků na sociálním pojištění mají šanci se výhodně osvobodit (totiž splacením jen části dluhu) rovněž i právnické osoby neboli firmy.

Stát je grand. Na rozdíl od exekutorů po splacení jistiny nevyžaduje ještě úhradu nákladového paušálu, tedy jakousi platbu za „režii“. Při prvním milostivém pardonu to činilo 908 Kč, u následného dvojnásobek: 1815 Kč. Navíc, u nesplacených závazků nad 5000 Kč lze nyní domluvit splátky.
U bagatelních nedoplatků na dani a příslušenství do 200 Kč, respektive do 30 Kč u taxy z nemovitých věcí, dochází k zániku automaticky. Jejich celkový součet ale nesmí překročit 1000 Kč. Bagatelní dluhy se odpustí i podnikům a institucím.

K daňovému Milostivému létu se mohou přidat jednotlivé územně samosprávné celky čili obce a kraje. Pak akce zahrne i dluhy z místních poplatků (ze psů, svozu odpadu…). Doporučuje se tedy sledovat obecní weby, či se přímo na úřadě zeptat, zda konkrétní obec/město daňové omilostnění plánuje vyhlásit.
Finanční správa (FS) i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnily na svých portálech řadu praktických instrukcí, nabízí online formuláře žádostí. Připravují speciální weby (funkcionality) k přesnému ověření, zda a kolik tazatel dluží. ČSSZ ho chce dle předběžných informací spustit 10. července, FS v půlce srpna. Otázkou je, zda to není zbytečně pozdě.

Na druhou stranu – letošní Milostivé léto už není pouze 3měsíční, ale natáhne se na měsíců 5, až do podzimu. Uhradit původní dluh je tedy možné do konce listopadu. Vždy je ale nutné tu či onu správu upozornit, že se splátka týká Milostivého léta. A o odpuštění dluhu požádat! Bez žádosti se prominutí nekoná!
Většinu daňových nedoplatků spravuje sice finanční správa (z DPH, daně z příjmů, z taxy silniční i nemovitostí…), některé (kupříkladu ze spotřební daně) ale i celní správa. Rovněž celníci nabízí v této souvislosti na svých stránkách rady, e‑tiskopisy. Celní dluhy však Milostivé léto nesmaže. Odpustit lze i některé pohledávky Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Informace či kontakty pro jejich zjištění se dají najít na stránkách těchto institucí.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.