Startuje další dluhová amnestie; týká se daní, sociálky, někde poplatků

Začalo třetí oddlužovací Milostivé léto. Až nyní se ale trefilo svým termínem do toho kalendářního. Jelikož to první se konalo na přelomu let 2021/2022 a druhé kolo startovalo jen pár měsíců poté: v září 2022.

Rozdílů je ale mnohem více. Předchozí státní akce (přidaly se ale i komerční banky) odpouštěly penále a úroky při zaplacení jistiny, tedy původní výše, u dluhu v exekuci. Aktuální kampaň nabízí odpustky pro takzvané příslušenství dluhu (zahrnuje vedle sankcí a úroků i náklady řízení) při uhrazení alespoň základní dlužné daně či dlužného sociálního pojištění. Už se tedy netýká nedobytných závazků u státních, respektive veřejnoprávních institucí vymáhaných soudními exekutory.
Nedoplatků na dani vzniklých do 30. září 2022 se mohou zbavit fyzické osoby, a to i ty podnikající. Tedy vedle nepodnikajících občanů také živnostníci a OSVČ. Od nedoplatků na sociálním pojištění mají šanci se výhodně osvobodit (totiž splacením jen části dluhu) rovněž i právnické osoby neboli firmy.

Stát je grand. Na rozdíl od exekutorů po splacení jistiny nevyžaduje ještě úhradu nákladového paušálu, tedy jakousi platbu za „režii“. Při prvním milostivém pardonu to činilo 908 Kč, u následného dvojnásobek: 1815 Kč. Navíc, u nesplacených závazků nad 5000 Kč lze nyní domluvit splátky.
U bagatelních nedoplatků na dani a příslušenství do 200 Kč, respektive do 30 Kč u taxy z nemovitých věcí, dochází k zániku automaticky. Jejich celkový součet ale nesmí překročit 1000 Kč. Bagatelní dluhy se odpustí i podnikům a institucím.

K daňovému Milostivému létu se mohou přidat jednotlivé územně samosprávné celky čili obce a kraje. Pak akce zahrne i dluhy z místních poplatků (ze psů, svozu odpadu…). Doporučuje se tedy sledovat obecní weby, či se přímo na úřadě zeptat, zda konkrétní obec/město daňové omilostnění plánuje vyhlásit.
Finanční správa (FS) i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnily na svých portálech řadu praktických instrukcí, nabízí online formuláře žádostí. Připravují speciální weby (funkcionality) k přesnému ověření, zda a kolik tazatel dluží. ČSSZ ho chce dle předběžných informací spustit 10. července, FS v půlce srpna. Otázkou je, zda to není zbytečně pozdě.

Na druhou stranu – letošní Milostivé léto už není pouze 3měsíční, ale natáhne se na měsíců 5, až do podzimu. Uhradit původní dluh je tedy možné do konce listopadu. Vždy je ale nutné tu či onu správu upozornit, že se splátka týká Milostivého léta. A o odpuštění dluhu požádat! Bez žádosti se prominutí nekoná!
Většinu daňových nedoplatků spravuje sice finanční správa (z DPH, daně z příjmů, z taxy silniční i nemovitostí…), některé (kupříkladu ze spotřební daně) ale i celní správa. Rovněž celníci nabízí v této souvislosti na svých stránkách rady, e‑tiskopisy. Celní dluhy však Milostivé léto nesmaže. Odpustit lze i některé pohledávky Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Informace či kontakty pro jejich zjištění se dají najít na stránkách těchto institucí.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.