V prohlášení o majetku musí být uvedeny i všechny větší dluhy

Dalším prostředkem finančního úřadu pro zjištění skutečných příjmů poplatníka pro jejich případné dodanění je výzva k podání prohlášení o majetku. Na rozdíl od výzvy k prokázání příjmů, kterou se zaobíral minulý blog, to sice není úplná legislativní novinka – využívána je léta například při exekucích – nicméně nový zákon o prokazování původu majetku účinný od prosince 2016 výrazně zvýšil palebnou sílu této zbraně proti daňovým únikářům.

Zatímco v souvislosti s nereagováním na výzvu k prokázání příjmů či nevěrohodnou odpovědí na ni hrozí finanční sankce ve výši až 100 % z dodatečně vyměřené daně, tak nepodání či zkreslení prohlášení o majetku je nyní možno potrestat vedle udělení pokuty či zákazu činnosti až 3letým vězením. Maximální sazbu pro odnětí svobody za uvedený trestný čin tedy nová legislativa ztrojnásobila.  Apelem k „majetkové zpovědi“ ovšem berňák nemůže libovolně bombardovat kohokoliv. Při selhání předchozích dohledávacích pomůcek – včetně zmíněné výzvy k prokázání příjmů – musí správce daně disponovat mimo jiné důvodným podezřením, že majetek sondovaného poplatníka nad rámec jeho vlastnictví zjistitelného z veřejně dostupných rejstříků a evidencí – například z katastru nemovitostí či registru vozidel – přesahuje limit 10 milionů Kč. Výzva k prohlášení o majetku tak cílí především na nemovitosti a peníze v zahraničí.

Pokud ale daňový poplatník usoudí, že takovýto jeho majetek hodnotu 10 milionů Kč nepřesahuje, může správci daně pouze ohlásit tuto skutečnost – a to bez dalších podrobností. I toto strohé sdělení však má povahu prohlášení o majetku. Při jeho nepravdivosti či překroucení faktů je občan tedy taktéž vystaven reálnému riziku nedobrovolného pobytu za mřížemi.

K tomu jednu poznámku na okraj: Kvůli výše uvedenému zmíněný zákon o prokazování původu majetku, ač vyšel samostatně ve Sbírce zákonů pod č. 321/2016, de facto několika paragrafy (§ 38x až 38 zc) doplňuje zákon o daních z příjmu a rozšiřuje § 227 trestního kodexu.

Poplatník je povinen v prohlášení o majetku uvést v 60denní lhůtě kromě plátce mzdy, poskytovatele platebních služeb a svých pohledávek rovněž své peněžité dluhy přesahující 100 tisíc Kč. Nicméně ve vlastním zájmu může pro jasnější transparentnost svých zdrojů zmínit také finanční závazky nižší. Pokud by náhodou čerpal více úvěrů a neměl v hlavě úplně aktuální přehled o jejich stavu, může směle využít služeb tohoto portálu: kolikmam.cz.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.