V prohlášení o majetku musí být uvedeny i všechny větší dluhy

Dalším prostředkem finančního úřadu pro zjištění skutečných příjmů poplatníka pro jejich případné dodanění je výzva k podání prohlášení o majetku. Na rozdíl od výzvy k prokázání příjmů, kterou se zaobíral minulý blog, to sice není úplná legislativní novinka – využívána je léta například při exekucích – nicméně nový zákon o prokazování původu majetku účinný od prosince 2016 výrazně zvýšil palebnou sílu této zbraně proti daňovým únikářům.

Zatímco v souvislosti s nereagováním na výzvu k prokázání příjmů či nevěrohodnou odpovědí na ni hrozí finanční sankce ve výši až 100 % z dodatečně vyměřené daně, tak nepodání či zkreslení prohlášení o majetku je nyní možno potrestat vedle udělení pokuty či zákazu činnosti až 3letým vězením. Maximální sazbu pro odnětí svobody za uvedený trestný čin tedy nová legislativa ztrojnásobila.  Apelem k „majetkové zpovědi“ ovšem berňák nemůže libovolně bombardovat kohokoliv. Při selhání předchozích dohledávacích pomůcek – včetně zmíněné výzvy k prokázání příjmů – musí správce daně disponovat mimo jiné důvodným podezřením, že majetek sondovaného poplatníka nad rámec jeho vlastnictví zjistitelného z veřejně dostupných rejstříků a evidencí – například z katastru nemovitostí či registru vozidel – přesahuje limit 10 milionů Kč. Výzva k prohlášení o majetku tak cílí především na nemovitosti a peníze v zahraničí.

Pokud ale daňový poplatník usoudí, že takovýto jeho majetek hodnotu 10 milionů Kč nepřesahuje, může správci daně pouze ohlásit tuto skutečnost – a to bez dalších podrobností. I toto strohé sdělení však má povahu prohlášení o majetku. Při jeho nepravdivosti či překroucení faktů je občan tedy taktéž vystaven reálnému riziku nedobrovolného pobytu za mřížemi.

K tomu jednu poznámku na okraj: Kvůli výše uvedenému zmíněný zákon o prokazování původu majetku, ač vyšel samostatně ve Sbírce zákonů pod č. 321/2016, de facto několika paragrafy (§ 38x až 38 zc) doplňuje zákon o daních z příjmu a rozšiřuje § 227 trestního kodexu.

Poplatník je povinen v prohlášení o majetku uvést v 60denní lhůtě kromě plátce mzdy, poskytovatele platebních služeb a svých pohledávek rovněž své peněžité dluhy přesahující 100 tisíc Kč. Nicméně ve vlastním zájmu může pro jasnější transparentnost svých zdrojů zmínit také finanční závazky nižší. Pokud by náhodou čerpal více úvěrů a neměl v hlavě úplně aktuální přehled o jejich stavu, může směle využít služeb tohoto portálu: kolikmam.cz.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.